L'Ajuntament posa nom a set espais públics de la ciutat i canvia el nom d'altres dos

Els nous espais, majoritàriament ubicats al barri del Segle XX, s'anomenaran plaça de l'Exili, plaça del Gas, plaça de Joan Prat, passatge de Lourdes Plans, carrer de Sant Sebastià, plaça de Josep Sañé, placeta de Marta Mos, passeig de Quitèria Tarragó i passatge de l'Alcuba

Plaça del GasA proposta de la Comissió del Nomenclàtor d'Espais i Equipaments Públics de Terrassa, s'han decidit diversos canvis en el Nomenclàtor de la ciutat que s'han fet efectius a través d'un decret signat per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, amb data 7 de juny de 2023. Concretament, s'ha decidit denominar plaça de l'Exili, en memòria de les persones que han hagut d'abandonar de manera forçosa el seu país per raons de persecució política, la plaça fins ara anomenada plaça de Joan Miró, situada al barri del Cementiri Vell, atès que ja existeix a Terrassa un passeig que porta el nom de l'artista barceloní.

També ha canviat de nom la fins ara anomenada com a plaça de les Ordidores, que, a proposta del veïnat, passa a denominar-se plaça del Gas, en record de l'espai ocupat per l'antiga fàbrica i magatzem de gas de Terrassa (1860-1970).

D'altra banda, i també a iniciativa dels veïns i les veïnes, s'ha passat a denominar plaça de Joan Prat, nom de l'últim alcalde republicà de Terrassa i veí del barri del Segle XX, la placeta situada entre els carrers de Lepant / Navas de Tolosa / Avinyó.

Ben a prop, el passatge situat entre els carrers de Lepant i Navas de Tolosa, ha rebut el nom de passatge de Lourdes Plans, qui va ser historiadora i investigadora especialitzada en la Terrassa del segle XIX i XX.

La urbanització del sector de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas ha comportat la generació de nous espais públics que, mitjançant el decret, ara reben nom. És el cas de la nova plaça Josep Sañé, situada entre els carrers de Baldrich i de Sant Sebastià; i de la placeta Marta Mos, reconeguda professora de dansa i coreògrafa, ubicada a la carretera de Rubí.

La comissió del Nomenclàtor també ha acordat denominar passeig de Quitèria Tarragó, al passeig situat entre el carrer de Prim i la prolongació del carrer de Sant Sebastià. La Quitèria Tarragó va ser la primera regidora de l'Ajuntament de Terrassa, a banda de treballadora tèxtil i llevadora.

La via entre el carrer de Prim i l'eix central del Vapor Sala i Badrinas ha rebut el nom de passatge de l'Alcuba, en referència al mas de l'Alcuba, situat a la zona.

I, per últim, el decret també contempla mantenir el nom de carrer de Sant Sebastià a la prolongació del carrer de Sant Sebastià, entre el carrer de Baldrich i la carretera de Rubí.

La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa és un òrgan assessor, de caràcter consultiu, que elabora propostes per a la denominació dels nous vials de la ciutat i, si escau, la modificació dels ja existents. La Comissió està constituïda per representants polítics, tècnics de diverses àrees municipals i altres persones vinculades a la toponímia, l'onomàstica, la llengua, la geografia i la història de la ciutat.