L'Ajuntament presenta a veïns i comerciants una proposta de reordenació viària al Centre arran del tancament al trànsit del Portal de Sant Roc

Es contemplen mesures per assegurar que no circulin camions pesants en aquest tram

Mapa ciutatEl 14 de desembre de 2018, l'Ajuntament de Terrassa va restringir el trànsit al Portal de Sant Roc, mantenint els accessos del pàrquing subterrani, instal·lant barreres a les confluències del Portal de Sant Roc amb la Rambla d'ègara, el carrer Vinyals i el carrer de la Cisterna. Una mesura preventiva que el Consistori va dur a terme després de tenir els resultats d'un estudi tècnic extern, del qual es desprenia que la coberta de l'aparcament podria no complir les garanties d'estabilitat que marca la normativa actual, molt més exigent que l'anterior en el moment de la seva construcció.

L'estudi recomanava algunes mesures per reforçar aquesta estabilitat i, mentre no s'adoptessin, l'Ajuntament va decidir limitar l'accés de vehicles de veïns i pàrquing, evitant així la circulació dels més pesants. Durant aquests mesos, l'empresa concessionària de l'aparcament, ASTASA, ha realitzat obres per millorar la seva estabilitat: ha instal·lat puntals a les tres plantes del pàrquing i ha reforçat amb bigues metàl·liques per complir, així, amb les indicacions proposades des del departament d'enginyeria civil i ambiental de la Universitat Politènica de Catalunya (UPC). Són uns treballs que precedeixen a la reparació de la coberta, i que garanteixen la seguretat del pas de les persones i l'accés puntual de vehicles lleugers a l'aparcament.

Per reforçar aquesta mesura preventiva i ajustar i millorar alguns aspectes de la restricció de vehicles implantada el passat desembre, l'Ajuntament proposa alguns canvis a la circulació de vehicles en aquesta zona, amb un programa d'actuacions que afectarà la mobilitat dels carrers adjacents al Portal de Sant Roc per garantir la prohibició de circulació dels camions. Una mesura que afectaria les confluències del Portal de Sant Roc amb els carrers de la Cisterna i de Vinyals. Són, però, unes propostes inicials d'ordenació viària que el Consistori presenta aquesta setmana a veïns i comerciants en una ronda de trobades que s'ampliarà pròximament a escoles, associacions, entitats i altres col·lectius del Centre, per explicar com condicionar l'espai urbà de la zona del Portal de Sant Roc. La proposta, planificada pel mes de juliol, inclou, entre d'altres mesures, el doble sentit al carrer del Doctor Cabanes per donar als vehicles una nova sortida cap a la Rambla d'Ègara i al barri de Ca n'Aurell.

Aquests canvis, que donarien resposta a les necessitats de mobilitat sobrevingudes pel tancament al trànsit rodat del Portal de Sant Roc, formarien part de la primera fase d'implantació de la ZBE (Zona de Baixes Emisions) en el sector sud del barri del Centre. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-21 identifica una zona de baixes emissions a l'àmbit central de la ciutat, on es preveuen actuacions que assignin més espai al vianant, a la bicicleta i al transport públic, comportant uns canvis en els hàbits de mobilitat. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha elaborat un estudi que inclou actuacions a l'interior de l'àmbit com, per exemple, la delimitació de nous carrers per a vianants, canvis de sentit, mesures d'accessibilitat per als vianants i altres per millorar les condicions de circulació en bicicleta, entre altres aspectes.

Una vegada aquestes mesures estiguin totalment definides i projectades, l'Ajuntament farà la corresponent campanya informativa adreçada a veïnat, comerços, entitats i ciutadania en general.

Aparcament del Portal de Sant Roc

L'estudi tècnic realitzat per la UPC l'any 2018 recollia que la coberta de l'aparcament podria no complir les garanties d'estabilitat que marca la normativa actual, que és molt més exigent que la vigent en el moment de la seva construcció, l'any 1972. Durant aquests mesos, l'empresa concessionària de l'aparcament, ASTASA, ha realitzat obres per millorar la seva estabilitat i que permeten poder procedir seguidament amb seguretat a la reparació de la coberta.

L'informe de la UPC va ser encarregat per l'Ajuntament arran la pròxima finalització de la concessió de l'aparcament, prevista per a l'any 2022, per tal de conèixer l'estat de l'estructura abans que l'empresa concessionària el retorni al Consistori.