L'Ajuntament programa un cicle de xerrades als 7 districtes per tractar la nova estructura de la tarifa de l'aigua i fomentar l'estalvi

Les sessions informatives se celebraran del 22 de gener al 7 de febrer

L'Ajuntament i l'empresa municipal TAIGUA, en col·laboració amb l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) han programat un cicle de sessions informatives als 7 districtes per explicar la nova tarifa del servei d'abastament, que fomenta l'estalvi d'aigua. Aquestes xerrades formen part de la campanya No estalviar aigua passa factura. Impulsem la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental.

La primera xerrada està prevista pel dilluns, dia 22 de gener, i anirà a càrrec de la regidora del cicle de l'aigua, Patrícia Reche. En el decurs d'aquestes sessions, s'explicaran les modificacions que s'han introduït a l'estructura tarifària on, bàsicament, s'han canviat els tres trams de consum que hi havia fins al 2023 -que prenien com a base una unitat familiar de 3 membres per calcular la despesa en metres cúbics (de 0 a 15; de 15 a 30 i més de 30 m³)- a tres trams que ara agafen com a referència el consum per persona i dia. Les intervencions van a càrrec de tècnics de l'Ajuntament, de TAIGUA i de l'OAT, que aprofitarà per presentar el simulador que permet calcular les noves tarifes.

Els conceptes que no canvien al rebut són l'apartat on figuren els impostos del cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat i l'IVA de l'Estat.

 

El calendari de les sessions informatives és el següent:

Districte 5: dilluns 22, 18.30 h Centre Cívic d'Avel·lí Estrenjer (Plaça de la Cultura, 5)

Districte 4: dimecres, 24 de gener, 18.30 h, Centre Cívic de Maria Aurèlia Capmany (Avinguda de l'Àngel Sallent, 55)

Districte 3: dijous, 25 de gener, 18 h, Centre Cívic de l'Alcalde Morera (Plaça de Can Palet, 1)

Districte 2: dimarts 30 de gener a les 18:00  Centre Cívic de Montserrat Roig (Avinguda de Barcelona, 180)

Districte 1: dijous 1 de febrer, 18,30h  Sala Quadrant (carrer de Telers, 5   2a  planta)

Districte 7: dimarts 6 de febrer, 18:00  Casal Cívic de Can Parellada (carrer d'Amèrica, 33)

Districte 6: dimecres 7 de febrer, 18:30 Centre Cívic del President Macià. (Rambla de Francesc Macià, 189)

L'empresa municipal TAIGUA ja ha començat a enviar els rebuts que incorporen la nova estructura de la tarifa d'aigua perquè, en el context de sequera actual, siguin més equilibrades, corresponsables i equitatives, per tal d'incentivar l'estalvi i penalitzar el malbaratament. Uns canvis de tarifes que no són de caràcter lineal, sinó que es determinen ara pel consum i que s'apliquen en funció del nombre de persones empadronades a cada habitatge.

Només durant aquest primer trimestre, les prop de 100 mil persones abonades a TAIGUA rebran una doble factura, una en concepte dels consums realitzats a finals del 2023 en la qual encara s'aplicaran les anteriors tarifes, i una altre amb els primers consums 2024 amb l'aplicació de la nova tarifa. En el primer trimestre per tant encara no es rebrà la nova facturació del total del consum, això no es produirà fins el segon trimestre.

 

Els nous trams de consum

Actualment, el consum d'aigua a Terrassa per persona i dia és de 96 litres, amb una tendència a la baixa. Tot i estar per sota dels 100 litres, la voluntat de l'Ajuntament és que aquesta xifra es continuï reduint de manera progressiva per tal d'arribar al màxim de persones que consumeixin en el primer tram, fixat per als estalviadors que consumeixin 60 litres/hab./dia.

Tenint com a base el padró municipal d'habitants, la nova estructura estableix tres trams de consum:

Primer tram, que correspon al requisit bàsic d'aigua, i que assigna fins a 60 litres/habitant/dia. En les noves factures apareixerà en m3: de 0 a 5,4 m³, si n'hi ha una persona empadronada de 0 a 10,8 m³, si hi ha dues, i així progressivament (el límit per a una persona, 5,4 m³, es multiplica pel nombre de persones empadronades).

Segon tram, de 60 a 100 litres/habitant/dia, que engloba els consums mitjans. En les noves factures apareixerà en m³, 3: de 5,4 a 9 m³, si hi ha una persona empadronada, de 10,8 m³, a 18 m³, si n'hi ha dues, i així progressivament (els límits per a una persona es multipliquen pel nombre de persones empadronades).

Tercer tram, superior als 100 litres/persona/dia, on es detectaria el malbaratament. En les noves factures apareixerà en m³: més de 9 m³, si hi ha una persona empadronada, de 18 m³, si n'hi ha dues, i així progressivament (el límit per a una persona es multiplica pel nombre de persones empadronades).

Per exemple, a les unitats familiars més estalviadores, i si són més de 3 persones a la llar, els correspondria el primer tram i una reducció a la tarifa de fins a 3,5 euros el trimestre (que és quan s'emeten les factures). Els que fan un consum responsable, se situarien en un segon tram, amb un increment que oscil·laria entre els 5 i 10 euros el trimestre i, els que són menys estalviadors perquè superen aquest consum l'increment pot anar entre els 15 i els 25 euros el trimestre.

La factura tipus més habitual és la d'una unitat familiar de 3 persones amb consum de 22 m3/trimestre, aquests es trobaran al segon tram i els pujarà la factura 6,3 € el trimestre. Els primers metres cúbics de consum es facturen al preu del primer tram, que és més econòmic per tal de fomentar l'estalvi. A mesura que augmenti el consum, també s'incrementarà el preu del m³.

 

Altres canvis

En relació al petit comerç, es modifica a la baixa la quota fixa (independent al consum) i l'accés a la tarifa social de l'aigua, que s'han unificat els criteris d'accés de l'Ajuntament amb els que ja estableix l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per accedir al Cànon Social. Pel que fa a les llars amb risc d'exclusió residencial (RER), es manté la bonificació del 100% de la quota de servei, l'aplicació de la tarifa social de forma automàtica, la bonificació del 100% de la quota d'alta del servei de comptadors i la gratuïtat dels tràmits de canvi de nom.

L'Ajuntament de Terrassa no modifica els preus des de l'any 2014 i l'estructura tarifària, des de fa dues dècades. Ara s'han implantat aquests canvis motivats pel moment en què la gran escassetat d'aigua obliga a prendre mesures que promoguin l'estalvi. Però també que ajudin a incrementar les inversions per tal de millorar les instal·lacions i la xarxa de subministrament que contribueixin a prevenir avaries i pèrdues d'aigua ja que, així, es contribuirà a millorar el rendiment de la xarxa i assegurar una correcta prestació del servei.

A Terrassa, l'aigua prové en un 80% del riu Llobregat i, per tant, depèn molt directament dels embassaments de la conca d'aquest riu com són el de la Baells, la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç. La resta s'agafa principalment d'una xarxa de pous i mines del terme municipal.

Més informació:

https://taigua.cat/la-teva-factura/