L'Ajuntament reposarà 24 jocs infantils a 19 places i parcs de 15 barris de la ciutat

L'actuació respon a l'adequació d'aquests elements als canvis en la normativa

Els operaris municipals han iniciat aquesta setmana una actuació de substitució de jocs infantils als parcs de diferents barris de la ciutat. En total, la iniciativa afecta a 24 elements, ubicats a 19 places i parcs de 15 barris de Terrassa. Està previst que aquestes feines es prolonguin durant aproximadament un mes, tot i que s'ha de tenir en compte que els treballs s'han de combinar amb les tasques ordinàries dels treballadors del Servei de Gestió de l'Espai Públic (SGEP) de l'Ajuntament.

L'actuació de renovació respon a la necessitat d'adequar els jocs infantils a les diferents normatives vigents. Amb aquest objectiu s'han anat retirant els elements que, a causa dels canvis legislatius, no complien amb els criteris legals. Després de la retirada dels elements amb la finalitat de garantir la seguretat dels infants, els nous jocs s'aniran reposant per tal de millorar l'equipament dels parcs i les places de la ciutat. Aquest segon pas s'anirà desenvolupant de forma progressiva en funció de la disponibilitat pressupostària. En els propers mesos està previst que es faci una amplia campanya de reposició i de noves instal·lacions de jocs infantil.

Actualment, els serveis municipals compten amb material per reposar 24 jocs infantils, ubicats a 19 parcs de la ciutat. Durant l'execució d'aquesta actuació es col·locaran tot tipus d'elements, segons les necessitats de cada espai, des de tobogans, fins a gronxadors, molles o taules amb diferents formes. Cada un dels nous jocs que s'instal·laran no han de ser necessàriament del mateix tipus que aquells que s'havien tret. D'aquesta manera, s'aprofita l'actuació per tal d'adaptar el màxim possible els jocs a les necessitats particulars de cada cas.