L'Ajuntament treballa en dos projectes d'adequació de camins per accedir a l'Anella Verda des de l'Est

Segueixen els treballs de millora dels accessos a l'entorn natural de la ciutat

Anella Verda

L'Ajuntament ha posat en marxa dos projectes d'adequació de camins que donen accés a l'Anella Verda. En ambdós casos es tracta de millores a la banda Est de la ciutat, concretament als barris de Torre-sana i Les Arenes, La Grípia i Can Montllor. En total, les dues intervencions suposen una inversió de 57.549,78 euros.

A finals de gener es va endegar el projecte que es desenvolupa al barri de Torre-sana, on s'habilita un camí en paral·lel al carrer del País Basc. Es tracta de treballs de millora de les condicions per a vianants i per a bicicletes en aquesta part més proper al nucli urbà per tal de facilitar la transició cap a l'Anella Verda i tots els recorreguts per aquest entorn natural. Aquest nou camí tindrà 460 metres de llargària i 2,5 metres d'amplada.

D'altra banda, a principis d'aquest mes es va posar en marxa el projecte que es desenvolupa al barri de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor. Es tracta de l'adequació de l'accés a l'Anella Verda des del carrer d'Amposta. Aquest camí, una sortida cap a l'entorn natural que és molt utilitzat pels excursionistes ja existeix, però la intervenció millora les seves condicions. Un dels problemes d'aquest vial és que l'aigua provoca desperfectes per erosió. Per aquest motiu, a més de condicionar el ferm, es prendran les mesures adients per recollir correctament aquestes aigües.

Està previst que els treballs de l'actuació a Torre-sana durin dos mesos. L'empresa encarregada d'executar aquestes feines és Natural i Art Jardiners, S.L., que compta amb un pressupost de 21.502,91 euros. En el cas, de la intervenció de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor, el pressupost és de 36.046,87 euros, i el termini per a l'execució dels treballs és també de dos mesos. En aquest cas, l'empresa adjudicatària ha estat Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L.