L'Ajuntament ultima el procés de licitació per a la contractació del servei de menjadors de les escoles públiques de la ciutat

Es prorroga el servei de l'actual empresa adjudicatària fins a finals de 2015

Menjador escolar

El servei de menjador als centres docents públics de Terrassa continua en procés de licitació, després que la mesa de contractació obrís, el passat 1 de setembre, els sobres amb les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores. Un cop valorades les nou ofertes aspirants, es procedirà a l'informe tècnic corresponent i a l'aprovació definitiva en el proper Ple municipal.

L'empresa finalment adjudicatària començarà a prestar el servei tan bon punt el procediment ho permeti. Amb el consens de la comunitat educativa de la ciutat i, per tal de garantir el servei, s'ha decidit prorrogar el contracte vigent amb SERUNION S.A., actual empresa prestadora, fins a finals de 2015.

En el plec de condicions per a l'adjudicació del servei de menjador als centres públics de Terrassa es presentaven unes condicions i idoneïtats a complir en un període de 4 anys i d'acord a un pressupost de 14.666.901,80 euros, sense comptar amb possibles pròrrogues eventuals. Les bases de la licitació especificaven la necessitat de prestació d'un servei unificat per a la totalitat dels centres d'educació infantil i primària de Terrassa, solidari entre els diferents centres educatius pel que fa al nombre d'alumnes i serveis prestats, a més de garantir un servei de qualitat, tant en el sistema d'elaboració dels menjars, com en el conjunt de l'atenció a l'alumnat.

Durant la vigència del contracte, el preu del menú no podrà superar en cap cas l'import del preu màxim de la prestació (5,63 euros), que haurà de garantir l'autofinançament del servei. En el plec de condicions, s'estableixen també uns requeriments mínims per a l'elaboració dels menús, com la preeminència de productes frescos, de temporada, ecològics i de proximitat, així com d'empreses socials.