L'alcalde de Terrassa dicta el ban anual de prevenció d'incendis forestals

Es vol evitar incendis i contribuir a preservar l'entorn agroforestal

Prevenció d'incendis forestalsL'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictat el ban anual de prevenció d'incendis forestals als boscos del terme municipal, que contempla actuacions generals per a tot l'any i actuacions concretes per al període de risc establert per la legislació i comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre. En aquest document s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, amb la finalitat d'evitar la declaració d'incendis en els boscos del terme municipal de Terrassa. Així, en el ban, l'alcalde recorda que la normativa vigent prohibeix en aquest període encendre cap mena de foc, llençar objectes encesos, abocar materials que puguin iniciar o propagar un incendi i llençar pirotècnia en terrenys forestals o a menys de 500 metres d'aquests.

De la mateixa manera, el ban estableix els canals específics per demanar autoritzacions especials per al desenvolupament d'activitats diverses. En tot cas, les restriccions també afecten la circulació de vehicles per pistes i camins forestals que queden limitats als usuaris de finques concretes o als serveis públics.

Les condicions que s'estableixen per a aquest període també fan referència al manteniment de les urbanitzacions situades en zones forestals i els seus voltants, de les zones properes a les línies aèries de conducció d'electricitat, o de carreteres, així com de les parcel·les forestals de titularitat privada. En tots aquests casos, es determina l'obligació de mantenir aquests espais lliures i nets de vegetació.

Igualment, cal recordar que les zones d'esbarjo han de respectar un seguit de normes d'aïllament, com ara una zona de protecció de 25 metres al seu voltant, i també de la disponibilitat de mesures de lluita contra el foc. Aquestes restriccions es poden endurir, en un període especialment sensible que va des del 15 de juny al 15 de setembre, sempre que hi hagi un índex de perill d'incendis extrem. En aquests casos, no hi ha excepcions a les restriccions. Es prohibeix, també, fumar al bosc, o realitzar qualsevol activitat d'aprofitament forestal.

Finalment, es demana, com sempre, la col·laboració ciutadana en aquesta tasca de prevenció del foc i, per aquest motiu, al ban de l'alcalde que marca l'inici d'aquest període especial, es demana que qualsevol persona que sigui testimoni d'un incendi o del seu inici, ho comuniqui immediatament als serveis d'emergències.

L'Ajuntament també recorda que no es poden fer cremes de restes vegetals a tot el terme municipal durant tot l'any. L'Ajuntament va prohibir, segons decret que va entrar en vigor el 15 de març de 2015, aquestes cremes de manera permanent per tal de reduir el risc d'incendis forestals, principalment, i també per preservar els ecosistemes de l'Anella Verda. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de les restes.

L'Ajuntament disposa d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals on es recullen les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d'aigua i altres actuacions per a la preservació del medi natural. Per a aquestes finalitats disposa de la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i dels Voluntaris Forestals de Terrassa.