L'alcalde de Terrassa insisteix en reclamar les inversions en educació que necessita la ciutat

Jordi Ballart ha obert aquest matí la Jornada d'Inici del Curs 2016-2017

Jornada d'inici del curs 2016-2017L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la directora de Serveis Territorials, Carme Vigués, i del delegat del rector de la UPC al Campus de Terrassa, Xavier Cañabate, ha fet aquest matí l'obertura de la Jornada d'Inici del Curs 2016-2017, organitzada conjuntament des del Servei d'Educació de l'Ajuntament i el Servei Educatiu (Centre de Recursos Pedagògics). En la seva intervenció, l'alcalde ha tornar a reclamar a la Generalitat les inversions i actuacions en educació necessàries a Terrassa. Ballart ha recordat que "l'Ajuntament intenta complir amb els seus compromisos, de vegades més enllà de les seves competències, i la Generalitat hauria de fer el mateix: complir i actuar. No deixarem de reclamar i, ni molt menys, deixarem d'estar al costat de les famílies i els mestres".

Ballart ha valorat positivament que el passat 1 de setembre es publiqués l'anunci de licitació de les obres dels instituts de Can Roca i de les Aimerigues. En aquest sentit, ha incidit en que "necessitem que aquests dos centres es posin en marxa a un ritme exigent i accelerat, i també que es construeixi la nova Escola Sala i Badrinas. Necessitem que es compleixin les promeses, seguir fent de l'educació un dels eixos centrals del progrés del nostre país i la nostra ciutat". 

L'alcalde ha destacat, una vegada més, l'important paper de la comunitat educativa. "Us devem molt, perquè aporteu molt a la societat. Perquè sou la clau del progrés de les persones, de la ciutat i del país. Us hem de reconèixer l'extraordinària feina que feu i també, sens dubte, facilitar-vos els recursos necessaris per fer-la el millor possible", ha explicat. 

La Jornada d'Inici del Curs també ha comptat amb l'assistència de la regidora d'Educació, Rosa Maria Ribera. L'acte, adreçat als centres educatius de la ciutat, serveis educatius i serveis municipals membres de la Xarxa d'Entitats Terrassa Educa, ha inclòs la presentació del Pla de Formació De Zona i de la Guia d'Activitats i Serveis Educatius 2016-2017, les eines educatives que es posen a l'abast dels centres d'ensenyament per desenvolupar el currículum amb l'alumnat i millorar la formació del professorat.

 

Guia d'Activitats i Serveis Educatius 

La Guia d'Activitats i Serveis Educatius de l'Ajuntament és l'eina amb la que l'Ajuntament coordina i estructura l'oferta d'activitats educatives, facilitant a les diverses entitats de la ciutat el contacte amb les escoles i organitzant un conjunt d'activitats pròpies que s'ajusten a les demandes i necessitats detectades a tots els barris i districtes de la nostra ciutat. La Guia és fruit de la tasca de la Xarxa d'Entitats TerrassaEduca, que aglutina les entitats, associacions i serveis municipals que promouen activitats educatives, entenent d'aquesta manera la coresponsabilitat en el desenvolupament dels ciutadans més joves. Vol ser un instrument d'equitat, cohesió social i de coresponsabilitat amb el teixit associatiu de la ciutat que, any rere any, renova el compromís cívic, social i educatiu. 

La Guia ofereix aquest curs 345 activitats, 65 d'elles noves, organitzades pel Servei d'Educació (52%), altres serveis municipals (44%) i entitats (41%). Aquestes activitats posen l'accent en el coneixement de la ciutat, el respecte al medi natural, el reforç de l'autonomia personal, la promoció de la lectura, el desenvolupament artístic, les tecnologies de la informació i la comunicació (Smart City) i les llengües estrangeres. El període d'inscripció es del 6 al 19 de setembre.