L'Equip de Govern lamenta la utilització política de la Bústia Ètica, arrel de la filtració d'un informe confindencial als mitjans de comunicació

La Síndica sol·licitarà aquesta tarda a la Comissió de Transparència que s'obri una investigació

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha reunit aquest matí amb la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, arrel de la publicació ahir dilluns a través dels mitjans de comunicació, dels continguts de l'informe 01/2021 – Bústia Ètica. A la trobada, que ha estat sol·licitada d'urgència per part de la la pròpia Síndica, aquesta ha exposat la seva sorpresa per la filtració d'un informe confidencial, el primer d'un procediment al respecte d'una demanda rebuda a la Bústia Ètica, de la que la Sindicatura n'és el garant. Pel que fa als continguts de l'informe, la mateixa Síndica afirma que el que fa és emetre el primer informe d'un cas, amb una sèrie de mesures de millora en la gestió pública, aportant recomanacions, i que en cap cas es tracta d'un document tancat i definitiu, subjecte al tractament de tot el tràmit corresponent de la pròpia Bustia Ètica de la ciutat.

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa considera que «cal obrir una investigació, i així es sol·licitarà a la Comissió de Seguiment i Control del Codi Ètic, per la filtració d'un informe confidencial d'un procés que busca i defensa el respecte per l'ètica i la integritat institucional dels càrrecs electes de la ciutat». El fet que els continguts de l'informe s'hagin fet públics abans que la Síndica el presenti a la Comissió Informativa de Transparència -que ha de celebrar-se aquesta mateixa tarda de dimarts- perquè es valori l'existència d'una eventual responsabilitat disciplinària o administrativa del cas tractat, com marca el seu propi reglament de funcionament, ha motivat aquesta actuació.

Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, afirma que «la filtració que s'ha produït ha posat de manifest que un òrgan polític no pot ser el garant de l'etica i la integritat dels càrrecs electes, ja que després succeeix aquesta instrumentalització d'un òrgan que ha de ser independent i objectiu, per part d'uns càrrecs polítics». En aquest sentit, a més, per a l'alcalde «el desprestigi a qualsevol preu, ha motivat aquesta filtració, saltant-se totes les normes escrites de l'escenari polític de la ciutat, coneixent a més que tot el procediment de contractació ha estat legal i transparent».

La publicació d'un informe d'un tràmit en curs de la Bústia Ètica, vulnera les normes reguladores del funcionament d'aquest òrgan en el seu Article 17 - Resultats de les tasques d'investigació, on s'indica que l'òrgan gestor de la Bústia en donarà compte de manera immediata a la Comissió de Garantia i Seguiment del Codi ètic, o organisme o comissió que el substitueixi (...), òrgan col·legiat que encara no s'ha reunit, ni la persona interessada o afectada, ha estat degudament informada, en aquest cas la regidora de cultura, Rosa Boladeras.

Contractació del Festival Poètic

L'informe que aquesta tarda tractarà a la Comissió de Garantia i Seguiment del Codi Ètic de la Comissió de Transparència, venia motivat per la presumpta conducta per part de la regidora de Cultura contrària als principis ètics i a les normes de conducta que estableix el Codi Ètic. Aquesta alerta, denunciada de forma anònima, qüestiona el grau de parentiu de la regidora de Cultura i la presidenta de l'entitat Elixir Poètic, sense tenir en compte el recorrregut històric del Festival Elixir Poètic, present a la ciutat des de l'any 2013, i de gran reconeixement en l'àmbit cultural. L'Associació Elixir Poètic va ser constituïda l'any 2013, precisament per a la realització d'aquest festival de ciutat, dedicat a la promoció i difusió de la poesia.

Pel que fa als imports dels contractes realitzats per a aquest esdeveniment, que compleixen els requisits de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, no ha sofert cap variació des de la seva primera edició, amb l'Equip de Govern de l'anterior mandat municipal, només amb l'excepció de l'any 2019, en què no es va celebrar. Des dels seus inicis, l'ara regidora de Cultura, en va ser una de les seves impulsores, presidint l'entitat, càrrec que va ostentar fins que va ser prendre possessió de l'acta de regidora, l'any 2019, en que la va abandonar.