L'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa rep el distintiu de compromís de sostenibilitat Biosphere 2017

L'acreditació valora el compromís en turisme sostenible

En un acte celebrat ahir a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa va recollir el distintiu al compromís de sosteniblitat Biosphere 2017. Aquesta és una acreditació que valora el compromís en turisme sostenible, sota el paraigües de la certificació Biosphere, atorgat per l'Institut de Turisme Responsable (ITR).

El distintiu de "Compromís per la sostenibilitat Biosphere" està impulsat per la Diputació de Barcelona, juntament amb l'Institut de Turisme Responsable i la cambra de Comerç de Barcelona, que estableix una metodologia per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis turístics d'una destinació, públics i privats. Aquesta metodologia permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible dels serveis turístics.

Alineada amb aquesta estratègia, l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa ha apostat per la gestió sostenible com a valor central de la seva activitat. El ferm compromís d'afrontar els nous reptes i necessitats derivats dels canvis en les tendències i activitats turístiques, ha adoptat el concepte de desenvolupament sostenible com un instrument cabdal en aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, en la voluntat de trobar tant la satisfacció dels visitants com la dels terrassencs i terrassenques.

Bones pràctiques

El compromís l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa es basa en un catàleg de  bones pràctiques entre les que hi destaquen el foment del creixement econòmic inclusiu i sostenible, promovent la compra de productes locals, col·laborant en campanyes socials, en projectes de desenvolupament, participant en activitats formatives o el fomentant la contractació de persones amb diversitat funcional.

En l'àmbit de la Inclusió social i l'ocupació, s'han realitzat accions formatives relacionades amb les activitats ambientals, de seguretat i de qualitat. Pel que fa a l'ús eficient dels recursos, de la protecció ambiental i el canvi climàtic, s'ha optimitzat el consum dels recursos naturals i minimitzat els residus que es produeixen. En aquesta línia l'oficina ha implantat la recollida selectiva de fraccions de residus, entre d'altres accions.

Els valors culturals, la diversitat i el patrimoni també han estat tinguts en compte en aquesta estratègia, respectant els corresponents criteris d'ordenació local, oferint informació sobre propostes culturals, excursions i gastronomia local als visitants i ciutadania terrassenca.

Per últim, en l'àmbit de la seguretat del client, l'Oficina municipal de Turisme disposa de plans d'emergència, així com protocols per assegurar la correcta prestació del servei, amb plans de neteja i de manteniment preventiu, com a accions de satisfacció i fidelització.