La futura nova Biblioteca del Districte 5 avança amb la publicació del concurs de projectes

El trasllat de la Bd5 és un compromís recollit al Pla de Mandat 2023-2027 i un projecte contemplat dins del Pla Municipal de Biblioteques Públiques de Terrassa

Bd5La futura Biblioteca del Districte 5 (Bd5) fa un nou pas endavant amb la publicació del concurs de projectes amb el qual s'escollirà la millor proposta per a aquest nou equipament cultural, d'acord amb les necessitats del concurs i criteris de valoració indicats al plec de bases.

El plantejament d'aquest concurs inclou dues voltes o fases: una primera, que serà oberta, en què els concursants hauran de presentar la documentació administrativa necessària per participar en la selecció prèvia de candidats, i una segona en la qual les tres candidatures seleccionades hauran de presentar el projecte o proposta. A l'hora de fer la valoració d'aquests projectes es tindrà en compte, entre d'altres coses, la integració amb l'entorn, l'eficiència energètica, el cicle de vida dels materials i la minimització dels costos de manteniment.

Així mateix, les propostes hauran de plantejar, a més del projecte de la nova biblioteca, la incorporació a futur d'una possible seu territorial de serveis per a la població dels barris de l'entorn. Això no significa que els dos equipaments es construeixin alhora ja que, primerament, s'impulsarà la construcció de la nova BD5, però permetrà que ambdós projectes, que es trobaran en el mateix emplaçament, es plantegin sota un concepte integrador

Respecte al concurs, d'entre els finalistes, el guanyador tindrà una compensació econòmica de 12.000,00 euros (IVA inclòs), i serà adjudicatari de la redacció de l'avantprojecte, projectes bàsic i executiu. La resta de projectes, un màxim de 2, rebran una compensació econòmica de 3.000,00 euros (IVA inclòs) cadascun. 

L'Ajuntament de Terrassa ha treballat el projecte de la nova Biblioteca del Districte 5 des de l'inici, conjuntament amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. El nou equipament cultural es construirà als terrenys situats entre l'avinguda de Béjar, el carrer de Vilafranca del Penedès i el carrer de Sant Feliu de Llobregat, amb una superfície construïda màxima de 1.845,75 m2. El cost previst màxim per a la Bd5 i l'espai escènic multifuncional és de 5.240.160,00 euros (IVA inclòs).

Segons ha explicat la regidora de Promoció Cultural i Audiovisual, Rosa Boladeras: «Tot aquest procès s'ha fet de la mà i amb la participació del territori, escoltant els veïns i veïnes, i tenint en compte que la futura biblioteca ha de donar resposta a les necessitats del districte i de la ciutadania. Per això, cal que aquest equipament compti amb un espai escènic multifuncional que serveixi no només per fer actes de presentació o classes de ball, sinó que pugui acollir obres de teatre o projeccions de cinema amb totes les garanties i la qualitat necessàries, fent de la nova Bd5 un equipament de primer ordre capaç de mantenir l'activitat i l'oferta cultural durant els caps de setmana».

Per treballar la futura Bd5, el passat mes d'abril es va iniciar un procés participatiu amb una primera reunió amb entitats i veïns i veïnes de la zona. A més, el mes de maig, i emmarcada dins aquest treball participatiu al voltant del procés de concepció de la futura Biblioteca del Districte 5, es va realitzar una visita a Vic per conèixer la Biblioteca Municipal Pilarin Bayés. Una visita organitzada per la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona en què van participar entitats dels barris de Sant Pere, Poble Nou – Zona Esportiva, Can Boada del Pi, Pla del Bonaire, Can Boada Casc Antic, Can Roca, Can Gonteres, Torrent d'en Pere Parres, Pla del Bonaire - El Garrot i altres zones disseminades (Els Caus - Pinetons i El Molinot). I de cara a la tardor, s'organitzarà una sessió de treball amb les entitats i el veïnat a càrrec d'una consultoria amb experiència en aquest tipus de processos

El trasllat de la BD5 és un compromís recollit al Pla de Mandat 2023–2027 i un projecte contemplat dins el Pla Municipal de Biblioteques Públiques de Terrassa, que permetrà a la biblioteca créixer i guanyar superfície útil, un fons documental, a més de suposar una gran millora de la quantitat i la qualitat dels serveis que ofereix.