La Junta de Govern aprova l'adjudicació de la llicència d'ocupació temporal del bar-cafeteria de la Casa Baumann al Col·lectiu La Víbria Intercultural

La reobertura del servei de bar ajudarà a dinamitzar l'espai amb activitats socials, lúdiques i culturals dirigides al col·lectiu de joves de la ciutat

Casa BaumannEl Col·lectiu la Víbria d'Iniciatives Culturals per la Tolerància i la Integració Social (La Víbria Intercultural) és l'entitat que gestionarà l'espai del bar-cafeteria de la Casa Baumann, després que la Junta de Govern municipal hagi aprovat aquest matí l'adjudicació de la llicència d'ocupació temporal del bar, ubicat a la seu central del Servei de Joventut de l'Ajuntament Terrassa.    

El procés d'adjudicació d'aquesta llicència d'ocupació temporal s'ha realitzat mitjançant concurs públic, al qual s'hi van presentar quatre entitats. Inicialment, la Mesa de contractació va proposar l'adjudicació de la llicència a L'Atípica, que tenia l'oferta millor qualificada. Finalment, i com a conseqüència de la renúncia de L'Atípica, la Mesa ha proposat l'explotació del servei de cafeteria-bar de la Casa Baumann a La Víbria Intercultural, que comptava amb la segona millor puntuació. 

L'adjudicació aprovada per la Junta de Govern té una durada de dos anys a comptar des de la seva formalització i es preveu la possibilitat de prorrogar-la per un any fins a un màxim de dues vegades. L'entitat adjudicatària haurà de satisfer un cànon anual mínim a l'Ajuntament de Terrassa de 2.082,77 euros en concepte d'ocupació de l'espai.

El bar-restaurant es troba integrat als espais del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa, ubicats a la Casa Baumann (av. de Jacquard, núm. 1 de Terrassa), i abasta diversos espais:

  • Espai Cafeteria-bar d'17,71 m2.
  • Magatzem (espai sota-escala).
  • Espai terrassa davant la porta principal del bar.
  • Espai de taules i cadires, de 45,83 m2.
  • Pati d'uns 180 m2 per habilitar com a terrassa.

Pel que fa a la dinamització de l'espai, La Víbria Intercultural programarà activitats culturals i socials dirigides a joves, d'acord amb els objectius i línies de treball del Pla Local de Joventut vigent. 

La Víbria Intercultural

La Víbria Intercultural és una associació sense afany de lucre, dedicada a la mobilitat internacional per a joves. L'entitat va ser fundada l'any 2003 a Terrassa amb l'objectiu de promoure la interculturalitat, el voluntariat (local i internacional) i la ciutadania activa, així com exportar la cultura catalana arreu. 

Amb aquest propòsit, acull projectes internacionals a casa nostra i ofereix a joves del territori l'oportunitat de realitzar experiències a l'estranger. Tot això, sota el marc dels programes europeus de mobilitat, que permeten experiències tant de curta com de llarga durada.

Des de l'any 2009, ofereix un servei gratuït d'assessorament a joves i entitats interessades en qualsevol àmbit de la mobilitat internacional.

La Víbria Intercultural promou valors de tolerància, justícia social, igualtat en la diversitat i participació, així com el desenvolupament d'un esperit crític.