La proposta de pressupost del Govern municipal amplia en 300.000 euros la partida destinada a l'adquisició d'habitatge per a lloguer social

En total, el projecte contempla 550.000 euros en polítiques socials d'habitatge 

La proposta de pressupost municipal que debatrà demà el Ple de l'Ajuntament de Terrassa contempla partides per 550.000 € destinades a adquisició d'habitatge per a lloguer social. Aquest és el primer cop que el pressupost d'inversions municipal contempla una dotació específica per aquest concepte. Les partides destinades a l'adquisició d'habitatge provenen tant del pressupost corrent (250.000 €) com del pressupost d'inversions (300.000 €).

A banda d'aquestes partides específiques per a la compra d'habitatge, la proposta de pressupost del Govern inclou també 70.000€ per a ajuts a la rehabilitació d'habitatges i a les obres destinades a condicionar habitatges per a persones grans; i manté les partides ordinàries per a altres línies d'actuació com ara l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica.

L'increment de recursos per a polítiques socials d'habitatge és un dels trets d'identitat d'una proposta de pressupost municipal dissenyada a partir de les prioritats que marca el programa de govern: la neteja, la mobilitat, l'atenció a les persones (destacant polítiques socials i educació) i la cura de l'espai públic, entre altres àmbits. La proposta xifra el pressupost corrent en 208,09 milions d'euros, un 5'07% més que el de 2019. El pressupost d'inversions seria de 9 milions d'euros, i el consolidat, que inclou pressupost corrent, inversions i societats municipals, arriba als 257,03 milions, un 5'2% més que l'anterior.

La voluntat del Govern municipal és continuar comprant habitatge cada any per incrementar el parc municipal destinat a lloguer social. En aquest sentit, el Pla Local d'Habitatge que s'elevarà al Ple abans no acabi l'any, contempla l'adquisició de pisos cadascun dels sis anys d'aplicació del Pla.

Increment de l'IBI a partir de dos habitatges desocupats

En la mateixa línia de treballar per incrementar el parc d'habitatges disponible, la proposta d'ordenances fiscals pel 2020 inclou com a novetat un recàrrec del 50% en l'IBI a immobles d'ús residencial desocupats durant més de 2 anys. Aquest recàrrec s'aplicarà quan la propietat tingui un mínim de dos habitatges buits.

L'Ajuntament comprovarà l'ocupació dels immobles a partir de les dades de consum d'aigua, del padró municipal d'habitants i altres bases de dades municipals mitjançant les quals es pugui tenir constància de la desocupació permanent i liquidarà aquest recàrrec, si s'escau, a 31 de desembre de cada any, previ avís a la propietat perquè pugui presentar-hi al·legacions si ho considera oportú. S'admetran exempcions per causes justificades i demostrables com absència per treball, herència recent o ocupació il·legal.

Amb aquesta mesura, el Govern municipal vol penalitzar qui tingui diversos habitatges en condicions de ser habitats i no els posi al mercat, amb el perjudici que els pisos buits suposen per a les comunitats, els carrers i els barris de la ciutat.