Nova intervenció per a la recuperació del torrent de les Monges amb la plantació d'arbres als marges

S'aconseguirà així donar estructura i recuperar els marges de la llera

L'Ajuntament de Terrassa ha dut a terme darrerament diferents actuacions per tal de recuperar un tram de més de 300 metres del torrent de les Monges, que es troba al nord-est de la ciutat i dins dels límits de l'Anella Verda, i que es confonia entre camins i tenia parts canalitzades irregularment i d'altres ocupades per horts no ordenats. Ara, després de les actuacions de recuperació, l'Ajuntament treballa en una nova intervenció, en aquest cas de plantacions d'arbres als marges de la llera per tal de consolidar les millores aconseguides.

Ja s'han iniciat els treballs previs per a l'execució d'aquesta plantació, consistents en la preparació del terreny. En un primer moment, s'ha de fer una esbrossada, que en uns casos implica la retirada de canyes, una espècie invasora, i en d'altres suposa l'eliminació dels peus morts. Després d'aquesta neteja prèvia de vegetals es procedirà a la plantació d'arbres i arbusts de les espècies pròpies d'aquest espai boscós.

Amb aquest projecte de plantació s'aconseguirà donar estructura al torrent, consolidant la recuperació de la llera. La intervenció millora la cobertura i la continuïtat de la vegetació que dóna unitat a aquest paisatge. Al mateix temps, el projecte pretén augmentar la diversitat vegetal, ja que les espècies invasores es converteixen en dominants i la redueixen, tant la vegetal com l'animal. A més, la intervenció vol posar de manifest a la ciutadania la importància de preservar aquests espais, ja que els torrents són una part fonamental de la xarxa hidrogràfica i una peça clau en l'estructura del territori. Aquestes lleres juguen un paper fonamental com a corredors verds afavorint la connectivitat i el funcionament de l'ecosistema.

En alguns casos, la plantació dels nous espècimens anirà acompanyada de mesures de suport, com ara tutors per a garantir el correcte creixement. En la mateixa línia, s'introduiran arbres i arbustos en diferents estats de creixement.

Aquest projecte, inclòs dins el programa Terrassa Barris en Marxa, ha estat encarregat a l'empresa Natural i Art Jardiners, SL, i compta amb un pressupost de 24.635,24 euros (IVA inclòs). Està previst que els treballs es perllonguin durant dos mesos.