Reordenació de la circulació en un tram del carrer del Doctor Pearson per millorar la seguretat viària

A partir del cap de setmana serà de sentit únic en direcció a la carretera de Castellar 

El tram del carrer del Doctor Pearson, comprès entre la carretera de Castellar i l'avinguda de Barcelona, es convertirà a partir d'aquest cap de setmana en un vial de sentit únic de circulació, en direcció a la carretera de Castellar. L'actuació, que començarà dijous, té per objectiu millorar la seguretat viària de la zona. Alhora, també permet aprofitar l'espai lliure que deixa el sentit únic per alliberar un espai de la calçada i ampliar la zona per als vianants a la vorera nord. Tanmateix, l'actuació comportarà la reordenació de la zona blava, que incrementarà en 10 el número de places, passant de 30 a 40, i augmentant així l'oferta d'aparcament en aquest tram.

Trobareu tota la informació relativa a talls de trànsit a www.terrassa.cat/transit.