S'obre el termini per presentar candidatures al càrrec de la Sindicatura Municipal de Greuges

Persones a títol individual i entitats poden presentar les seves candidatures fins el dia 4 de novembre

Sindicatura Municipal de Greuges

El procés per a l'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa arriba a la fase de presentació de candidatures al càrrec, que estarà activa fins el proper 4 de novembre.

D'acord amb el reglament que regula aquest procés, poden presentar la seva candidatura a títol individual les persones que reuneixin les condicions establertes a l'article 5è del Reglament del Síndic/a de Greuges de Terrassa, és a dir, ser major d'edat, gaudir de plenitud de drets civils i polítics, tenir la condició política catalana i ser veí o veïna de Terrassa.

També es poden presentar les associacions i col·lectius de la ciutat que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC), al Registre de Grups d'Interès de Catalunya en l'àmbit territorial de Terrassa i altres col·lectius de la ciutat que no disposin de personalitat jurídica i que estiguin inscrites en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.

Les candidatures s'han de presentar de forma preferent mitjançant el tràmit habilitat a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa. També és poden presentar presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) distribuïdes per la ciutat, amb sol·licitud de cita prèvia.

Acte públic "Què fan les sindicatures de greuges locals?"

En el marc del procés participatiu d'elecció i nomenament de Síndic/a Municipal de Greuges, l'Ajuntament ha organitzat un acte públic i obert a tota la ciutadania amb el títol "Què fan les sindicatures de greuges locals?". La sessió, que vol donar a conèixer les funcions d'aquest càrrec i els serveis que presta a la ciutadania, es farà el dilluns 3 d'octubre a les 18.30 h a la sala d'actes de la Masia Freixa (Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11) i comptarà amb la presència de la regidora de Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa, Ona Martínez. Hi participaran la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marqués, el Síndic Municipal de Greuges de Barcelona, David Bondia, i la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, Eva Abellán.

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

L'actual procés participatiu d'elecció i nomenament de la Sindicatura Municipal es pot seguir a través de la plataforma participa.terrassa.cat.