L'empresa municipal Taigua fa cinc anys amb la mirada en la renovació progressiva de la xarxa de distribució

Terrassa és la ciutat més gran de Catalunya que fa una gestió pública de l'aigua, aspecte clau per a la implementació de mesures per fer front a la sequera

El 10 de desembre de 2018 l'Ajuntament es va fer plenament càrrec de la gestió del servei d'abastament d'aigua a la ciutat. Ho va fer a través de l'empresa municipal Taigua, que aquest mes celebra els seus primers cinc anys de funcionament en els quals ha treballat per implantar un model de servei públic eficient, de qualitat, transparent, participatiu, equitatiu i social. Segons ha declarat la regidora de Medi Ambient i Cicles de l'Aigua, Patricia Reche: «Fa cinc anys, amb un ampli consens social, ens vàrem convertir en un dels municipis més grans de l'Estat en apostar per la gestió municipal directa. Va ser una decisió valenta de la qual ens sentim orgullosos» i ha afegit: «De fet, tenir una empresa municipal d'aigua ens ha permès que en èpoques complicades, com la pandèmia del Covid o en el context actual de sequera, hàgim pogut aplicar mesures de forma àgil i reprioritzar inversions. El temps ens ha demostrat doncs, que tenir la sobirania de l'aigua és importantíssim pel futur i pel benestar de la ciutat».

 

Inversions i millora d'instal·lacions

Aquests anys les inversions s'han destinat a millorar l'eficiència i l'eficàcia del servei. Així, el pressupost d'enguany, amb inversions de 5,2 milions d'euros, s'ha destinat a la renovació progressiva de la xarxa de distribució, de 550 km; a millores a la planta d'Abrera; a la licitació de nous sistemes informàtics; a la millora del rendiment de les estacions elevadores i també a la reforma de la futura seu de Taigua. En aquest darrer any, també s'ha elaborat un pla d'inversions amb un horitzó de vint anys.

De cara al futur proper, Taigua ha aprovat el pressupost d'inversions per a 2024, de 8 milions d'euros, dels quals 3 milions estan previstos per renovar la xarxa hídrica.

També destaquen altres actuacions com és la implantació dels sistemes de manteniment preventiu i els projectes de millores tecnològiques i modernització, com pot ser el de telelectura i el del nou sistema informàtic. D'altra banda, les inversions realitzades per millorar la xarxa, com també el rendiment dels bombaments, han contribuït aquest 2023 a assolir l'objectiu d'estalvi d'aigua i energia.

Taigua ja cobreix de manera integral tot el sistema d'abastament d'aigua a la ciutat, ja que, des d'abans de l'estiu, disposa del nou servei d'instal·lació i gestió de comptadors. És el primer pas per implantar, en un futur, el sistema de telemesura de cabals i contribuir a millorar les operacions de lectura, el control dels consums i aconseguir una major eficiència energètica.

 

Qualitat de l'aigua

Un dels objectius de Taigua és treballar per millorar la qualitat i el sabor de l'aigua. En aquesta línia, s'ha realitzat un estudi per identificat les qualitats de l'aigua per definir-ne el sabor; un altre per comparar, entre altres qüestions, la diferència entre les alternatives domèstiques al consum d'aigua d'aixeta (aigua embotellada o sistemes d'osmosi) i una solució que sigui de caràcter públic.

 

Polítiques socials

En aquests cinc anys s'han mantingut les tarifes congelades per tal de garantir el dret a l'aigua a totes les persones i unitats familiars, especialment a les més vulnerables. D'altra banda, Terrassa va ser pionera, l'any 2013, en la creació de la tarifa social i a data de setembre, hi havien 2.248 famílies.

En aquests anys, s'han incorporat noves mesures com l'ampliació fins el 100% de la bonificació de la quota de servei; l'aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d'exclusió residencial i l'aprovació de la instrucció de comptadors d'emergència social, vigent des del 2022, que garanteix l'accés a l'aigua a la població en situació de vulnerabilitat.

En la nova proposta d'Ordenança també s'han fet millores en l'aplicació de la tarifa social. A banda de mantenir la seva aplicació a les persones que tinguin l'informe de vulnerabilitat de Serveis Socials, aquesta s'aplicarà també a les persones usuàries a qui l'ACA els reconegui el dret de disposar de tarifa social en l'aplicació del cànon social, unificant criteris entre administracions. Amb les dues bonificacions, les persones vulnerables poden obtenir fins a un 60% d'estalvi en la factura de l'aigua.

D'altra banda, a partir del 2024 entrarà en vigor la nova estructura tarifària perquè sigui més equilibrada, equitativa i corresponsable per promoure l'estalvi.

Actualment, el consum d'aigua a Terrassa per persona i dia és de 96 litres, amb una tendència a la baixa. Tot i estar per sota dels 100 litres, la voluntat de l'Ajuntament és que aquesta xifra segueixi reduint-se per tal d'arribar al màxim de persones que consumeixin en aquest primer tram de 60 litres/hab./dia, que estarà bonificat.

En relació amb el petit comerç, s'ha modificat a la baixa la quota fixa (que és independent al consum). Els imports corresponents a l'alta del servei s'ajusten al seu preu de cost i s'estableix una nova tarifa que passa a distingir els imports en funció de si cal fer una escomesa nova o no.

 

Una nova seu per un millor servei

El proper 22 de gener, amb la voluntat de millorar l'atenció a la ciutadania, s'obrirà al públic la nova seu de TAIGUA, situada al barri del Segle XX amb instal·lacions més àmplies, modernes, sostenibles i accessibles que ocuparan un espai diàfan de 3.280 m2 de superfície, amb una planta baixa i un primer pis. L'accés principal està situat a la façana que dona a la plaça de Jaume Jové i a la carretera de Rubí i, els dos accessos per vehicles, estan en els carrers del Pare Font i de Baldrich.

Els treballs tenen un pressupost de gairebé d'1,5 milions d'euros, per adequar l'immoble, fer-lo accessible i adequar els espais. Paral·lelament, també s'han reparat les cobertes i s'han instal·lat plaques fotovoltaiques.

 

Informació i transparència

En aquests cinc anys s'ha creat i actualitzat la web de Taigua, pel que fa al disseny i al contingut de transparència. A través d'aquesta pàgina es poden fer gestions Online, com pot ser contractar el subministrament, pagar la factura, donar la lectura del comptador, etc.

D'altra banda, també s'ha habilitat l'opció de pagar les factures i rebuts a través de Bizum i el 2024 s'implantarà una nova factura, amb un nou format amb la voluntat de que sigui més clara i entenedora.

 

Participació ciutadana; l'Observatori de l'Aigua

La municipalització no hauria estat possible sense un gran consens polític i social, en el que va destacar el paper desenvolupat per la Taula de l'Aigua i l'Observatori de l'Aigua (OAT), que actualment forma part del Consell d'Administració de Taigua.

L'OAT permet articular la participació de la ciutadania en les polítiques i decisions que afecten l'abastament d'aigua. És un òrgan que contribueix a millorar i potenciar la qualitat democràtica a la nostra ciutat i a garantir la transparència en la gestió del servei.