TAIGUA participa en un projecte de big data per predir el risc d'avaries i minimitzar així el perill de fuites a la xarxa

La iniciativa s'anomena Fluent i la seva finalitat és avançar en la digitalització del cicle de l'aigua

L'empresa municipal TAIGUA és una de les quatre companyies d'aigües de Catalunya, juntament amb les de Vic, Manresa i Mataró, que participen en el projecte Fluent, que té per objectiu avançar en solucions digitals per millorar la gestió de l'aigua. La voluntat és optimitzar els més de 2.700 km de canonades, que donen servei a pràcticament 260.000 persones d'aquestes localitats, per reduir, així, el risc de fuites i avaries a la xarxa.

Per tirar-ho endavant, s'ha creat un consorci on també participen AVENTEC i BGEO, dues enginyeries i empreses tecnològiques especialitzades en solucions digitals pel cicle urbà de l'aigua. El projecte Fluent, està impulsat pel clúster català de l'aigua, Catalan Water Partnership i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

En aquest projecte de big data, TAIGUA, aportarà la seva experiència operativa per identificar i determinar les diferents tipologies d'avaries i participarà en la generació d'un software amb codi obert, gratuït, del qual es podran beneficiar altres operadores públiques que no tenen capacitat per accedir en aquestes eines.

Aquest model calcularà, a partir de la base de dades compartida entre les quatre operadores, les probabilitats d'avaria i anticiparà informació sobre els punts de la xarxa que siguin més crítics i les zones on la probabilitat d'avaria sigui més elevada. Una eina que contribuirà a millorar la presa de decisions de les operadores a l'hora de planificar reparacions i inversions.

En els darrers dos anys, TAIGUA ha invertit tres milions d'euros per renovar 10 mil metres de la xarxa de distribució subterrània, per instal·lar noves escomeses i per millorar la sectorització de la xarxa. Les reparacions realitzades el 2023 entre la xarxa de distribució i els ramals domiciliaris es van incrementar un 32%. En relació al cabal total aportat a la xarxa, el 27% de l'estalvi va ser resultat de la reducció de fuites. Per aquest 2024, la previsió inicial de l'empresa municipal és renovar 12.000 metres de canonades més.