TAIGUA substituirà més de 12 mil metres de canonades amb una inversió de 3,6 milions d'euros

Enguany s'ha aprovat un pressupost d'inversions de 8,3 milions d'euros, destinats principalment a garantir la renovació de la xarxa i la millora del servei

L'empresa pública TAIGUA invertirà aquest 2024 un total de 3,6 milions en la renovació de més de 12.000 metres de canonades de la xarxa de distribució d'aigua potable a la ciutat. Destinarà, a més, 1,2 milions d'euros a completar la dotació de sistemes tecnològics de gestió econòmica i comercial i 234 mil euros a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als dipòsits de Can Boada i Can Poal. Aquestes actuacions suposen la part principal d'una inversió total de 5,5 milions d'euros en la millora de la xarxa de distribució d'aigua en baixa de la ciutat, inversió que comprèn també la construcció d'un dipòsit a La Grípia de 8.000 metres cúbics de capacitat.

La companyia, que ja porta invertits des de la seva creació 12,7 milions d'euros, ha elaborat un programa plurianual d'inversions per a la millora de la xarxa i sistema d'abastament a vint anys vista. Aquest any el pressupost total serà de 8,3 milions; que engloben els 5,5 milions destinats a la distribució d'aigua en baixa i 2,8 milions que es destinaran al sistema de gestió d'aigua en alta. Una part important d'aquesta última s'aplicarà a l'execució, amb una inversió de 850 mil euros, del reemplaçament dels calderons antiariet, peces fonamentals en la protecció del sistema de transport en alta.

El pressupost de Taigua també preveu 885 mil euros per intervencions de millora en les canonades de transport des d'Abrera. En aquest sentit, ja s'han començat els treballs de substitució del pas aeri de la canonada de 700 mm de diàmetre al seu pas pel pont de Can Gonteres, artèria primordial en l'abastament de Terrassa que presentava un risc de ruptura i que a finals de març ja estarà operativa.

D'altra banda, enguany Taigua també seguirà destinant recursos a la implantació dels sistemes de manteniment preventiu, com els sensors acústics per a la localització de fuites amb comunicació remota que es van començar a implantar al llarg del 2023 i el nombre dels quals ha estat duplicat a data d'avui, arribant a unes 175 implantacions, gràcies a les quals s'han detectat 36 avaries ocultes en només 6 mesos.

A més, l'empresa pública preveu continuar destinant recursos als projectes de millores tecnològiques i modernització, com el de telemesura de comptadors i l'ampliació del sistema de control remot de la xarxa per optimitzar el seu funcionament. L'inici del servei d'instal·lació i gestió de comptadors per part de TAIGUA, junt amb els cabalímetres que es van instal·lant, facilitarà el creixement del sistema sensoritzat que permetrà una major eficiència energètica i un increment de la seva resiliència.

 

Un 27% d'estalvi a la ciutat, gràcies a la reducció de fuites

TAIGUA ha renovat un total de 10 mil metres de xarxa de distribució subterrània en els darrers dos anys, ha invertit en noves escomeses i ha millorat la sectorització de la xarxa, amb una inversió total de 3 milions d'euros. L'any passat en concret, entre la xarxa de distribució i els ramals domiciliaris, s'han reparat 432 avaries, fet que suposa un increment del 32% respecte l'any 2022, en què es van reparar 328 avaries. Aquest increment es fruit de les inversions realitzades en l'adquisició i implantació de nous equips i tecnologies enfocades a la recerca activa de fuites.

Respecte l'any anterior, la ciutat ha reduït en 725.211 m³ (5.4%) el cabal total aportat a la xarxa i en aquest sentit, destacar que el 27% de l'estalvi, 199.011 m³, ha estat resultant de la millora de l'eficiència hidràulica (reducció de fuites).

Amb l'objectiu de fer front a l'emergència per sequera i millorar el servei, aquest 2024 TAIGUA també treballa en la tramitació per aprofitar l'aigua regenerada de la depuradora de Terrassa i la cerca, adequació i legalització de possibles captacions d'aigua subterrània (pous) per al reg de supervivència d'espais verds o neteja de carrers.