El TSJC ratifica la decisió de l'Ajuntament de Terrassa d'establir un cànon per la concessió de "Les Palmeres"

L'Ajuntament continuarà exigint el pagament del cànon i estudiarà les mesures a emprendre a partir d'ara

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció cinquena, ha fet arribar avui a l'Ajuntament la notificació corresponent on falla desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la Fundació Privada Esportiva Terrassa Fútbol Club. Aquesta resolució es refereix a la sentència dictada el maig de 2015, quan el jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona ja va pronunciar-se sobre el recurs presentat per la Fundació contra l'acord de la Junta de Govern Municipal de modificar els plecs de la concessió del solar de "Les Palmeres", que establia un cànon mensual de 24.735 €, en concepte de l'explotació comercial que la Fundació realitzava mitjançant el centre Terrassasports.

Amb aquesta ratificació, es referma la decisió municipal de l'any 2010 quan a partir del moment en què la Fundació va deixar de fer aportacions al Terrassa FC i es va produir la desvinculació entre aquestes, l'Ajuntament va prendre la decisió d'extingir la concessió de l'estadi Olímpic a favor de la Fundació. A conseqüència d'aquesta extinció, l'Ajuntament va modificar els plecs de la concessió del solar de "Les Palmeres", establint aquest cànon mensual a la Fundació.

La sentència dictada doncs, recolza la decisió municipal i tot el procés emprès posteriorment, quan es van començar a emetre les primeres liquidacions corresponents al cànon, així com l'inici, ja el 2012 i anys posteriors, de diferents procediments de constrenyiment contra els béns de la Fundació per l'impagament dels rebuts, practicant embargaments i els requeriments corresponents.

Ara, l'Ajuntament de Terrassa veu refermada la seva decisió i per tant continuarà exigint el pagament del cànon i del deute acumulat. Davant d'aquesta decisió, s'està estudiant la situació i possibles escenaris de futur pel que fa a la concessió.