El paviment dels camins del Parc de Sant Jordi es substitueix per millorar la seguretat i el manteniment

Els treballs tenen un cost de prop de 46.000 euros i duraran un mes

un dels camins principals del parcDilluns, 11 de desembre, comença una actuació per substituir la major part dels paviments dels camins al Parc de Sant Jordi. Es tracta d'un projecte amb el que es millorarà la seguretat de les persones usuàries del parc, al mateix temps que s'aconseguirà que el manteniment sigui més fàcil, eficient i barat. Aquesta intervenció s'inscriu dins el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l'espai públic.

La major part dels camins del Parc de Sant Jordi estan pavimentats amb sauló, un tipus de sorra que no s'aferma massa que es desplaça amb les pluges. L'acció de l'aigua provocava la pèrdua d'aquest paviment i les conseqüents escorrenties. Aquestes situacions poden suposar riscs per a la seguretat de la ciutadania, ja que les irregularitats del terreny poden provocar caigudes. A més, per aquest mateix motiu, mantenir els paviments d'aquests materials en bones condicions suposa  una tasca complexa i cara.

Tenint en compte aquests arguments s'ha decidit dur a terme una intervenció de substitució dels paviments. El sauló serà retirat i es col·locarà una terra que té un tractament especial per aconseguir que cohesioni millor. El seu cost de manteniment és molt més baix que el del sauló actual. La intervenció se centrarà a la plaça que envolta la masia Freixa i a la xarxa de camins que hi ha a la zona nord del parc.

Està previst que les obres de substitució dels paviments tinguin una durada d'un mes. Els treballs han estat encarregats a l'empresa Garden Egara Obres, SL, i compten amb un pressupost de 45.768,25 euros (IVA inclòs).