Comença l'enderroc del tercer bloc de l'esponjament de Ca n'Anglada

Al juliol començaran els reallotjaments de la segona fase

Enderroc de la segona faseAvui divendres han començat els treballs d'enderroc del tercer bloc de pisos afectat pel projecte d'esponjament del barri de Ca N'Anglada. Es tracta de l'edifici ubicat al carrer de Sant Cosme, 198 bis, que completa la primera fase del projecte. L'Ajuntament de Terrassa ha adjudicat l'enderroc a l'empresa Construcciones Desmontes Ribera Navarra, SA, per un import de 121.290,76 €. El termini previst d'execució és de dos mesos.

El projecte d'esponjament de Ca n'Anglada contempla l'enderroc de nou edificis en mal estat, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials, el reallotjament de les persones que hi viuen i la urbanització dels solars resultants com a zones verdes i espais públics. Després d'un llarg procés d'adquisició d'habitatges i reallotjament, el febrer de 2014 va començar l'enderroc del primer bloc (c/ Sant Damià, 255 bis) i el desembre va començar el segon (c/ Sant Damià, 257 bis). Amb aquest tercer edifici finalitzarà la primera fase, amb un total de 72 habitatges.

L'operació ha comportat fins ara el reallotjament de 26 famílies en edificis d'obra nova amb protecció oficial del barri de Torre-sana i 17 famílies més en altres habitatges de titularitat municipal, mentre que onze famílies han optat per un habitatge en el mercat lliure. Els 18 habitatges restants eren propietat d'entitats financeres i es trobaven buits.

La majoria dels habitatges afectats pel projecte tenien hipoteques pendents, el que ha comportat una llarga negociació amb les entitats financeres que ha fet possible la condonació de deutes hipotecaris per valor de gairebé 650.000 €.

La segona fase preveu l'enderroc dels blocs ubicats als números 2 i 4 del passatge de la Prudència. L'aportació inicial per a aquesta segona fase és de 3 milions d'euros. La Generalitat de Catalunya n'aportarà 1,5 milions amb càrrec a l'exercici de 2015, mentre que l'Ajuntament de Terrassa hi destinarà un milió el 2015 i mig milió més el 2016.

Actualment, l'Ajuntament està treballant per a reallotjar les famílies residents als 32 habitatges d'aquests dos edificis. En els darrers mesos, el Consistori ha contactat amb les famílies per a conèixer les diferents casuístiques i valorar les possibles solucions per a cada cas, i a partir del juliol es preveu que es puguin començar a dur a terme els primers reallotjaments de la segona fase. Abans, però, caldrà que la Junta de Govern Local aprovi el projecte de taxació conjunta de la segona fase, tràmit que es preveu que es dugui a terme durant el mes de juny.