El Pla Director de l'Esport de Terrassa defineix el futur de la ciutat en l'àmbit esportiu, amb accions i línies d'actuació

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat un document que, per primera vegada, aborda l'esport terrassenc de manera multidimensional i transversal

Disposar d'una base d'informació de la realitat del món de l'esport a la ciutat i detectar necessitats per establir propostes i línies d'actuació de futur, a executar en els propers anys, és l'objectiu principal del nou Pla Director de l'Esport de Terrassa que s'ha aprovat en Ple municipal aquest matí. El document, el primer d'aquestes característiques que disposa la ciutat, realitza una radiografia de la situació actual i es presenta com la guia d'actuacions necessàries per avançar en la millora de la realització de l'activitat física i la promoció de l'esport i l'exercici físic a la ciutat.

El tinent d'alcalde de Promoció econòmica i projecció de la ciutat, Isaac Albert, posa en valor el pla com «l'eina que ha de permetre situar Terrassa al nivell que li correspon com a referent esportiu, i ho fa -afegeix- abordant la realitat present i plantejant accions de futur traçades en un pla integral de l'esport a la ciutat des de vessants molt diverses».

La redacció del Pla Director de l'Esport, que es va iniciar en l'anterior mandat, ha estat un projecte obert i amb un ampli consens, que ha comptat la seva elaboració amb persones i entitats relacionades amb l'àmbit esportiu, així com amb les aportacions del Consell Municipal de l'Esport i dels diferents grups municipals amb representació al Consistori. En la votació realitzada en Ple municipal, el Pla ha rebut els vots favorables de tots els Grups Municipals, i ara entra en període d'exposició pública per a la seva aprovació definitiva.

Per al regidor d'esports, Miguel Ángel Moreno, aquest Pla «permetrà abordar l'esport a la ciutat de forma transversal, enllaçant-lo amb àmbits com l'educació, la salut, el gènere, la gent gran, l'economia o la projecció de la ciutat, anant molt més enllà dels plans d'equipaments esportius que es disposaven fins ara».

El Pla Director de l'Esport a Terrassa recull un total de 81 propostes i línies de treball a desenvolupar en els propers anys, abordant-les des d'àmbits tan diversos com l'esport escolar; l'esport federat; l'esport de lleure; l'activitat física i la salut; els equipaments esportius i la seva gestió i utilització; les entitats esportives i la seva relació amb l'administració; l'esport com a motor econòmic de la ciutat; la projecció exterior de la ciutat mitjançant l'esport; així com l'esport i les noves tecnologies, entre d'altres.

Accions previstes

Així, el Pla Director de l'Esport a Terrassa proposa un seguit d'accions que hauran de ser avaluades per determinar els costos, possibilitats d'execució, la seva priorització i temporalització, condicionades tant pel propi Govern municipal com per les institucions superiors implicades. Aquestes accions previstes segueixen uns objectius com:

 • La democratització i generalització del sistema esportiu de la ciutat
 • Facilitar i potenciar l'acció de les dones al sistema esportiu en totes les franges d'edat, incidint en els elements que dificulten i limiten la seva efectiva participació
 • L'activitat física ha de ser saludable, ha d'enfortir la inclusió i la cohesió social i ha de fomentar els valors personals i de responsabilitat social, amb seguretat i cercant el benestar emocional
 • Avançar en assolir un sistema de qualitat en les activitats esportives i en la gestió d'aquestes.
 • Rendibilitzar i considerar l'esport com un element de promoció econòmica, ocupació i promoció turística
 • Enriquir les aliances establertes i establir-ne de noves entre tots els agents del sistema esportiu i altres relacionats estretament com l'educació, salut, gent gran, persones amb capacitats diverses... per la pròpia naturalesa transversal de l'esport.
 • Situar l'esport en el lloc que es mereix a nivell pressupostari i de govern, com a pilar del model de ciutat en la centralitat política, social i econòmica.
 • Establir sinergies entre tots els agents del sistema esportiu, definint les línies de col·laboració entre els sectors públics, associatiu i privat.
 • Incidir en la lluita contra el sedentarisme, estudiant i combatent les causes d'abandonament de l'activitat.
 • Millorar la cultura esportiva i el coneixement sobre l'activitat física i l'esport.
 • Definir polítiques i accions transversals entre totes les àrees i serveis municipals.
 • Proposar actuacions en la millora, remodelació i construcció d'equipaments esportius municipals que permetin la realització de les activitats esportives tant en l'esport federat i de competició com en l'esport de lleure.