El Ple aprova el Contracte Programa que destina cinc milions d'euros a projectes socials el 2016

El Govern municipal referma la seva aposta per les polítiques socials com a garants d'una veritable cohesió social

Sala de Plens de l'Ajuntament de TerrassaEl Ple municipal de setembre ha aprovat la signatura del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Terrassa en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Es tracta d'un acord que preveu l'aportació a la ciutat d'un total de 5.065.218,67 euros en 2016 destinats al desenvolupament de diferents projectes socials.

La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, destaca que fa anys que el Govern municipal treballa perquè les polítiques socials siguin "garants d'una veritable cohesió social i l'aprovació d'aquest contracte programa ha de permetre seguir mantenint aquesta línea d'actuació i l'acord suposarà un salt qualitatiu en el finançament i coordinació dels serveis i programes socials". Ribera incideix, però, en que "no podem oblidar que s'haurà de continuar buscant solucions que permetin atendre les diferents realitats del territori. Les dificultats econòmiques dels darrers anys han fet créixer la demanda de serveis socials, difícil d'atendre amb les disponibilitats dels anys anteriors, i ha estat l'Administració Local qui se n'ha hagut de fet càrrec".

El contracte programa defineix els eixos estratègics en els que l'Ajuntament rebrà finançament per al desenvolupament de diferents projectes, que corresponen a àmbits com l'atenció a les persones en situació d'especial necessitat social i de dependència; intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents; de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles; migracions i ciutadania; Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) i Servei d'Integració Familiar en Família Extensa (SIFE); programes d'atenció social a persones afectades pel VIH/Sida i d'atenció social a persones amb drogodependències; programes de desenvolupament comunitari i d'estructura territorial en joventut i lleure, així com serveis d'emancipació per a joves; programes i actuacions en matèria d'accessibilitat; i de promoció, reconeixement i protecció de l'associacionisme i el voluntariat.

En el Contracte Programa 2016-2019 es reforcen projectes que ja es duen a terme a la ciutat, com els Esplais Diaris -que depenen dels Serveis Socials municipals-, i els Bancs de productes de suport (ajudes tècniques) en matèria d'accessibilitat. Així mateix, s'incorporen noves línies de finançament respecte a edicions anteriors. Aquestes noves línies de finançament es destinaran al SIFE (que té l'objectiu de promoure l'acolliment d'infants i adolescents desemparats en la família extensa), i també a noves actuacions i programes de formació en matèria d'accessibilitat. En aquest punt cal destacar que amb aquests diners es faran cursos de formació en tracte adequat i accessibilitat, tal i com es recull al Pla local en atenció a les capacitats diverses i a l'accessibilitat. D'altra banda, les noves línies de finançament també serviran per fer una diagnosi i un projecte per crear el Punt Municipal de Voluntariat al 2017, i consolidar així amb èxit el compromís municipal de desenvolupar polítiques públiques que enforteixin el teixit associatiu de la ciutat.

Cal destacar que també s'han afegit noves línies d'actuació en forma de col·laboració tècnica, que tot i no tenir finançament per aquest any 2016, es preveu que en tinguin en propers exercicis, com els Plans i mesures d'igualtat als ens locals i Plans i mesures d'igualtat per a persones LGTBI.