Es posa en marxa el dispositiu per a la participació i el debat ciutadà sobre el model de gestió de l'aigua

Dimarts, 14 de juny, es reuneix per primera vegada el Consell Editorial que dirigirà el procés partipatiu

Aixeta L'Ajuntament de Terrassa està posant en marxa el dispositiu per a la participació i el debat ciutadà sobre el model de gestió de l'aigua. El dispositiu constarà d'una web municipal i de la programació d'activitats presencials per a la interacció entre l'administració pública i la ciutadania. Un Consell Editorial serà l'organisme que dirigirà el procés participatiu. El Consell Editorial, que demà dimarts celebrarà la seva primera reunió, estarà format per un membre de cada grup polític representat al Ple Municipal que manifesti la seva voluntat de formar-hi part, i per la ciutadania -representada per les entitats promotores del debat-, així com per la representació tècnica de les Àrees o Serveis de l'Ajuntament de Terrassa que es pugui estimar oportú convocar en les sessions en què sigui pertinent.

Al llarg de les properes setmanes es farà la crida als ciutadans i els agents interessats a participar com a actors en aquest procés, per tal de plantejar totes aquelles qüestions que considerin oportunes de tractar dins del fòrum de debat de la web que es crearà amb aquesta finalitat, com també en els espais presencials on es programin activitats. Aquest procés estarà obert a la participació de totes aquelles persones, entitats o empreses de Terrassa que sol·licitin inscriure's a través del tràmit online previst, un cop el Consell Editorial els hagi validat la sol·licitud per participar.

Aquest desembre finalitza la concessió del servei d'abastament d'aigua a l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, després de 75 anys. El Govern municipal es va comprometre a deliberar amb la ciutadania el futur model de gestió del servei públic d'abastament d'aigua, de la que l'Ajuntament n'és titular. Analitzat l'actual marc legal i els instruments existents per a la participació directa d'iniciativa institucional municipal, es conclou que allò que permet la llei, i alhora és de més amplitud i profunditat, és articular la consulta ciutadana en el marc d'un procés de participació ciutadana, tal i com indica la Llei 10/2014, de 26 de setembre.

El passat 12 de maig es va constituir la Comissió d'Estudi Política i Tècnica per a l'estudi de totes les alternatives de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua. El debat sobre el model de gestió s'obrirà quan la Comissió d'Estudi Política i Tècnica hagi pogut oferir a la ciutadania la informació objectiva i específica necessària per tal que pugui debatre entre l'opció de la gestió directa des de l'Ajuntament o els seus organismes i empreses, o la gestió indirecta, mitjançant una empresa privada, amb participació o no de l'Ajuntament en el capital social.

Serà llavors, amb el vistiplau del Consell Editorial, quan es plantejarà el debat sobre aquesta qüestió a la web del procés participatiu. Mentrestant, es podrà obrir qualsevol altre fil temàtic sobre el servei de l'aigua a Terrassa que els actors considerin oportuns. Un cop finalitzat aquest procés participatiu, abans de final d'any, es proposarà al Ple Municipal l'opció de gestió que s'hagi considerat més adient, junt amb l'estudi resultant de la Comissió Política i Tècnica. El Ple decidirà aleshores quin serà el futur model de gestió del servei de l'aigua a Terrassa.