L'Ajuntament de Terrassa inverteix enguany 626.000 € en manteniment dels centres educatius públics

La majoria de les actuacions es concentren en els mesos d'estiu

Un moment de la visita a l'escola Josep Ventalló

L'Ajuntament de Terrassa destina aquest any un total de 626.693,15 € al manteniment dels centres d'ensenyament de titularitat pública a la ciutat, xifra que representa un increment de prop de 57.000 € respecte l'any passat. L'augment obeeix principalment al fet que el Govern municipal ha inclòs dins del programa Terrassa Barris en Marxa algunes actuacions en escoles, que inicialment no estaven previstes en el programa d'inversions d'enguany. En total, aquest any s'han projectat obres i treballs diversos a vuit escoles bressol, nou escoles d'infantil i primària, dues d'educació especial i quatre escoles municipals. La regidora d'Educació, Rosa Maria Ribera, ha visitat avui tres dels centres on s'han programat actuacions de manteniment: l'escola Ramon i Cajal, l'escola Josep Ventalló i l'escola bressol municipal l'Esquitx.

Les obres de major envergadura es fan coincidint amb les vacances estivals, com les que ha visitat avui la regidora. Durant aquest període s'actuarà a les escoles de primària, les d'educació especial i la majoria d'escoles bressol, i es durà a terme també una de les actuacions previstes a l'escola La Llar. Altres intervencions, generalment amb poca afectació pel funcionament del centre, es fan durant el curs. Aquest serà el cas, sobretot, de diverses de les actuacions del programa Terrassa Barris en Marxa, que encara s'han d'adjudicar.  

Adjuntem quadre amb les principals actuacions que es donaran a terme aquest any:

 

Centre

Actuació

Import

EB Tabalet

Substitució de la caldera i adequació de la instal·lació de calefacció.

Actuació realitzada per la brigada del servei d'Educació, per la qual cosa el pressupost és només el cost dels materials.

6.761,14 €

EB Espígol

Pintura integral del centre

Actuació realitzada a través d'un pla d'ocupació (cost estimat dels materials)

2.500,00 €

Remodelació dels lavabos i adequació d'un vestidor per les educadores.

12.319,36 €

Remodelació dels canviadors

10.272,90 €

EB Ginesta

Pintura 1a planta

Actuació realitzada a través d'un pla d'ocupació (cost estimat dels materials)

1.000,00 €

EB l'Esquitx

Substitució de part del mur de contenció que presentava inclinació per empenta de terres i diverses fisures condicionant la seva estabilitat.

12.329,57 €

EB Vallparadís

Substitució del paviment de fusta de la terrassa de lactants per gres porcelànic per raó del seu mal estat.

4.018,65 €

Pintura integral del centre

Actuació realitzada a través d'un pla d'ocupació (cost estimat dels materials)

2.500,00 €

Reforma dels espais interiors

3.001,60 €

EB Soleia

Remodelació dels canviadors

20.545,80 €

EB Moisès

Reforma dels suports dels lavabos infantils

1.200,00 €

EB La Casona

Col·locació d'una escala d'accés a la coberta

1.931,01 €

Remodelació de la impermeabilització de part de la coberta

2.368,14 €

Col-locació de nous elements a la coberta

5.791,39 €

EEE FATIMA

Remodelació dels serveis sanitaria d'educació primària

Actuació realitzada a través d'un pla d'ocupació (cost estimat dels materials)

3.000,00 €

Revestiment de la sala time out per evitar lesions a alumnes amb agressivitat

4.622,20 €

Creació d'una pista esportiva

42.608,30 €

EEE El Pi

Substitució parcial de paviments interiors

15.590,47 €

EM La Llar

Substitució de la porta del pàrquing del centre

4.525,40 €

Remodelació de part del clavegueram interior

2.709,19 €

EM Música

Remodelació del paviment de l'escenari i de l'aula 0P2

16.264,82 €

Escola Agustí Bartra

Substitució de les portes dels lavabos exteriors

1.452,00 €

Escola Enxaneta

Reparacions diverses al clavegueram de l'escola

1.772.65 €

Escola Pau Vila

Recalç de la fonamentació de la sala de calderes per millorar l'estabilitat d'aquesta

20.896,17€

Escola President Salvans

Reparacions diverses del pati i substitució de sis portes interiors

4.442,25 €

Escola Font de l'Alba

Reparació de  remats i degoter a la coberta

1.040,90 €

Escola Josep Ventalló

Reforma del magatzem de la cuina

17.645,48 €

Pintura integral del centre

Actuació realitzada a través d'un pla d'ocupació (cost estimat dels materials)

5.920,00 €

Escola Joan XXIII

Reforma de traçat del clavegueram general de l'escola per obturació

3.356,54 €

Escola Ramón y Cajal

Reforma dels vestuaris, substitució del revestiment inferior del pati d'infantil i pintura del centre

Actuació realitzada a través d'un pla d'ocupació (cost estimat dels materials)

14.250,00 €

Escola Salvador Vinyals

Reforma del clavegueram general de l'escola i arranjaments diversos al pati

2.724,95 €