L'Ajuntament millorarà la neteja d'herbes a les voreres en les properes setmanes

S'actuarà amb major periodicitat a tots els barris i polígons de la ciutat 

Herbes a la voreraL'Ajuntament de Terrassa millorarà a partir d'ara la neteja urbana incidint en l'eliminació de les herbes i plantes que creixen a les voreres i vies públiques. En les properes setmanes es posarà en marxa una reorganització de les empreses i dels equips humans que realitzen aquestes tasques per tal d'oferir un servei més efectiu. Així, aquest tipus de feines deixaran de contractar-se a una sola empresa dedicada únicament a aquest tipus de neteja i passaran a realitzar-les les empreses contractades per al manteniment de la jardineria en els diferents sectors de la ciutat (entitats de l'anomenat tercer sector i empreses privades). Amb l'anterior model, els equips específics d'eliminació d'herbes netejaven la ciutat per sectors, però no donava temps a acabar tota la ciutat en un sol any. Amb el nou sistema de treball, es garanteix com a mínim una arrencada a cadascun dels barris i polígons de la ciutat cada any. A més, en els sectors on sigui necessari, el ritme augmentarà fins a 1,5 cops l'any.

Amb aquest canvi de model, l'Ajuntament de Terrassa vol optimitzar els recursos per a millorar l'eliminació de les plantes adventícies, popularment conegudes com a "males herbes", que es caracteritzen per adaptar-se fàcilment a tota mena de terrenys i condicions. El creixement d'aquestes plantes a les voreres perjudica els paviments, que es poden arribar a aixecar per acció de les arrels.

En els darrers anys aquestes espècies han proliferat arreu d'Europa per raons diverses: en primer lloc, per les restriccions legals a l'ús d'herbicides; d'altra banda per la crisi econòmica, que ha prioritzat els recursos en atenció a les persones per sobre de la cura de l'entorn, i finalment, el fet que l'estiu del 2014 fos un dels més plujosos de les darreres dècades.

La normativa europea prohibeix l'ús de productes químics en les espècies vegetals urbanes, excepte en els casos en que un assessor fitosanitari ho autoritzi i després d'haver fet totes les cures possibles amb mitjans naturals. El Ministeri d'Agricultura va aprovar el 2012 un pla d'acció en el mateix sentit.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Terrassa fa anys que aplica solucions alternatives. Fa dues dècades va ser pioner en la implementació de la tècnica coneguda com a mulching (encoixinament), que consisteix a cobrir parterres, escocells i altres superfícies amb restes de residus de jardineria. Entre altres beneficis, el mulching impedeix que apareguin adventícies, perquè, gràcies a aquesta capa de material orgànic, la llum del Sol no arriba a la terra.

Aquesta acció preventiva funciona molt bé en parcs i jardins, però no es pot aplicar a voreres i espais similars. Per aquest motiu, el servei de Gestió de l'Espai Públic i les empreses de neteja de la via pública han de desbrossar amb procediments mecànics o manuals els llocs on es detecten aquestes plantes.

A efectes de divulgar aquests i altres aspectes relacionats amb la cura i el manteniment de la natura i el paisatge urbà, el servei de Gestió de l'Espai Públic publicarà diversos articles al web municipal amb informacions d'interès sobre la matèria. Els articles s'aniran publicant a http://www.terrassa.cat/natura-urbana