L'Ajuntament de Terrassa reconeix el dret de reserva d'aparcament per a persones amb malalties greus

El Ple municipal ha aprovat la modificació del reglament municipal regulador de l'estacionament per a persones amb discapacitat

Targeta aparcament mobilitat reduïdaL'Ajuntament de Terrassa ha modificat el reglament municipal regulador de l'estacionament per a persones amb discapacitat per incloure una previsió de dret de reserva d'aparcament per a titulars de targeta provisional per malalties d'extrema gravetat (TAP), per a persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que li suposi una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demès condicions personals.

Així ho ha aprovat, per unanimitat, el Ple municipal del mes de març. D'aquesta manera, les persones que ho necessitin, pel seu estat de salut, podran sol·licitar la reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, encara que no presentin la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. El requisit, és que disposin de la targeta provisional per malalties d'extrema gravetat.

Per a la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Mónica Polo, la modificació és contemplar que «darrera de cada petició hi ha un nom, una persona, una història, que, en molts casos, va acompanyada d'un sentiment de soledat i de la sensació estranya d'haver de reivindicar un dret tan bàsic com és aparcar i poder gaudir d'una mobilitat una mica més humana i més amable».

La modificació de la normativa també s'ha efectuat en el punt en què es requereix l'empadronament en un domicili proper a la reserva d'aparcament tant de les persones conductores del vehicle autoritzades a utilitzar la reserva, com de les persones no conductores titulars de la targeta. D'aquesta manera, ja no és requisit que les dues persones usuàries hagin d'estar empadronades a prop de la reserva, serveix que només ho estigui la persona conductora.