L'Ajuntament finalitza les obres de substitució de la gespa i els focus a l'Estadi Martí Colomer

Les obres de remodelació de l'equipament van finalitzar la setmana passada i aquests dies tornen els entrenaments a l'equipament

Estadi Municipal Martí ColomerL'Estadi Municipal d'Hoquei Martí Colomer ha reprès la seva activitat aquesta setmana després que l'Ajuntament hagi acabat les obres de remodelació de l'equipament. Les actuacions han consistit en la instal·lació de la nova gespa i els focus que s'han retirat de l'Estadi Olímpic després de la celebració del Mundial d'Hoquei Femení 2022.

La gespa d'alt nivell s'ha desmuntat i sanejat per traslladar-la al Martí Colomer. Per tal de dur a terme aquestes feines, s'ha seguit el procediment habitual, tractant amb la màxima cura els materials, desencolant els rotlles i tornant-los a encolar, amb el mateix procediment inicial, de forma que les costures fossin invisibles i idèntiques a les de la col·locació original.

Aquests paviments de gespa artificial sempre requereixen un temps d'assentament i uns ajustaments finals, per tal que s'acompleixin els requeriments per a l'homologació per aquesta pràctica esportiva establerts des de la Federació d'Hoquei. Durant aquest període d'assentament, s'ha aprofitat per fer la instal·lació dels focus de les 4 torres, així com la substitució dels focus de la marquesina per uns de tecnologia LED, que aporten una il·luminació idònia per als diferents torneigs i que garanteixen una millor eficiència energètica.

Aquestes actuacions han estat executades per la mateixa empresa constructora que prèviament va guanyar la licitació del projecte de col·locació de la gespa pel Mundial d'Hoquei Femení a l'Estadi Olímpic, VORACYS. Les obres es van adjudicar per un import de 471.692,46 € (IVA inclòs). Pel que fa a la substitució dels focus del Martí Colomer, l'actuació ha anat a càrrec de l'empresa IMESAPI, que també s'encarrega de les mateixes tasques al Camp municipal de Ca n'Anglada, amb un import de licitació, de la inversió dels dos camps, de 83.325,59 € (IVA inclòs). Les obres es van adjudicar per un import de 57.020,43 € (IVA inclòs).