L'Ajuntament obre la convocatòria de subvencions per a la millora i adequació de locals d'entitats

Les sol·licituds es poden presentar fins el 5 d'abril

Façana de l'Ajuntament de TerrassaL'Ajuntament de Terrassa ha obert aquest 11 de març el termini per sol·licitar subvencions per actuacions de millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat i seguretat en aquests espais, així com millorar l'eficiència energètica i acústica.

Fins el 5 d'abril es poden presentar les sol·licituds, a través del formulari disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.

Poden optar a les subvencions totes les entitats sense afany de lucre de caire cultural, esportiu o social inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, que promoguin la consecució de fins d'interès públic i que vulguin portar a terme obres de millora i adequació en els locals que, de forma estable, utilitzen per a la realització de les seves activitats.

Poden ser subvencionables les actuacions que tinguin per finalitat:

  • Millorar l'accessibilitat dels locals per poder complir la normativa que li sigui d'aplicació.
  • L'obertura i ampliació de sortides d'evacuació i altres treballs relatius a les condicions de seguretat i el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació.
  • Millorar la seguretat contra incendis i el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació pel que fa a seguretat i mitjans contra incendis.
  • Millorar la seguretat estructural de l'edifici, façanes i cobertes.
  • Adequar les instal·lacions a la normativa vigent.
  • Adequar sanitaris, vestidors i dutxes a la normativa sanitària i ambiental.
  • Millorar les condicions de protecció acústica per adequar-se a la normativa de referència.

Tota la informació d'aquest procés es pot consultar a la guia de suport disponible a https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/convocatories-subvencions-2019.