L'OFIMAPE ha evitat més de 400 talls de subministrament energètic en dos anys

Des de la seva creació, l'oficina ha atès gairebé 1.400 llars en situació de pobresa energètica

bombeta encesaL'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica (OFIMAPE), de l'Ajuntament de Terrassa, ha evitat des de la seva entrada en funcionament un total de 419 talls i/o baixes de subministraments en llars de famílies sense recursos. El passat mes de gener va fer dos anys de la posta en marxa d'aquest servei, impulsat pel Consistori amb l'objectiu de fer front a la problemàtica de la pobresa energètica i garantir el dret als subministraments d'electricitat, gas i aigua.

En aquests dos anys l'oficina ha atès un total de 1.392 llars en situació de pobresa energètica. En el 75% d'aquests casos s'han aconseguit acords amb les empreses de subministraments per a rebaixar el deute i/o tornar-lo de manera fraccionada i adaptada a les possibilitats econòmiques de cada cas, un dret que reconeix la llei 24/2015 en la relació contractual amb les empreses. En 419 casos ha negociat amb distribuïdores i comercialitzadores per evitar talls o baixes de subministraments. Quan ha calgut, l'oficina ha intervingut per restablir subministraments que ja s'havien donat de baixa per impagament.

D'altra banda, l'oficina ha intervingut en 908 llars per tal de regularitzar connexions irregulars a les xarxes de subministraments, que posaven en perill les persones que viuen a la llar i/o el veïnat.

Una altra línia d'actuació és la d'assessorar les famílies quan es detecta que es pot modificar el contracte o tarifa que tenen per pagar menys. Així, 978 llars han canviat els seus contractes del mercat lliure al mercat regulat amb la intervenció de l'oficina, i 768 han adequat la potència contractada, que estava per sobre de les seves necessitats.

L'oficina també treballa en la promoció de l'eficiència energètica a les llars. En aquests dos anys s'han fet 2.384 assessoraments telefònics en aquest àmbit i s'han revisat 462 habitatges on s'havia detectat ineficiència energètica arran de les consultes i peticions que arriben a l'oficina. Totes les llars revisades reben un pack de material per augmentar la seva eficiència energètica, redundant en un estalvi i un major confort de les persones. Per a poder dur a terme aquesta prestació, l'oficina va crear durant el primer any de funcionament el Magatzem Elèctric Solidari, que al llarg d'aquests dos anys ha subscrit acords amb diferents empreses de la ciutat per tal que aquestes subministrin a l'Ajuntament materials de manera gratuïta o a preus reduïts. Actualment aquestes empreses són Elèctrica de Terrassa, Comercial Fontgas, Lamp, Circutor i Calci.

 

Tallers d'estalvi energètic

Com a extensió de les seves activitats de prevenció, l'OFIMAPE ha realitzat 18 tallers i conferències obertes a tota la ciutadania amb l'objectiu de proporcionar als ciutadans diferents eines que facilitin una millor eficiència energètica a les seves llars. A banda d'aquestes activitats obertes, des de finals del 2017 s'estan duent a terme diferents tallers d'estalvi energètic d'assistència obligatòria per a les persones que reben ajuts per a pagar els subministraments. D'aquesta manera, es vol incidir en l'aprenentatge de les persones per tal que en un futur puguin autogestionar-se.

El model de l'OFIMAPE ha servit d'experiència de bones pràctiques per a altres ajuntaments. En aquests dos anys, l'oficina ha assessorat i ha atès consultes de 35 ajuntaments de tot l'Estat.