Terrassa, pionera en crear un Consell d'Economia Social i Solidària

Serà el primer organisme d'aquestes característiques existent a Catalunya

Façana Ajuntament de TerrassaL'Ajuntament de Terrassa ha aprovat, amb el suport i implicació de tots els grups municipals i d'entitats ciutadanes, el reglament del primer Consell Municipal d'Economia Social i Solidària existent a data d'avui a Catalunya. El Ple municipal, reunit el 21 de juliol en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat el reglament del nou organisme, que establirà un marc de col·laboració i participació d'agents, entitats, empreses, projectes i ciutadania perquè es pugui donar veu, proposar, compartir i treballar les accions, els programes i les estratègies que han de servir per impulsar l'economia social a la ciutat.

El tinent d'Alcalde Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, ha manifestat que "amb aquesta aprovació es constata la voluntat de l'Ajuntament d'apostar per altres fórmules o  models de desenvolupament econòmic, que prioritzen el bé comú de la societat i posen al centre de l'activitat econòmica les necessitats de les persones." En aquest sentit, Sàmper, ha afegit que "la necessitat de crear aquest òrgan ha vingut determinada per establir un marc de participació que permeti donar veu a la ciutadania i entitats que produeixen, impulsen, consumeixen i fomenten l'economia social de la ciutat".

El Consell tindrà per objectiu fomentar, impulsar i enfortir les experiències econòmiques basades en l'autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i que s'organitzin des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia. És a dir, el conjunt d'empreses i entitats que compleixin els requisits de propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social dins de l'àmbit de l'economia social i solidària, amb la finalitat de promoure un model econòmic just, democràtic i sostenible. Actualment, a Terrassa hi ha més d'un centenar d'entitats que seran les destinatàries de part de les accions que es promoguin i que prendran protagonisme en aquest òrgan de participació.

Serà també objectiu del Consell la promoció i el foment de l'economia social en tots els àmbits municipals de manera transversal i des del punt de vista de la concertació pública, cooperativa i comunitària. Es farà amb la participació d'agents, institucions, serveis municipals, empreses, associacions i persones relacionades amb aquest entorn. 

La creació d'aquest Consell facilitarà el treball transversal de tots aquests agents i, al mateix temps, ajudarà a treballar objectius comuns que afavoreixin el seu impuls amb una visió de ciutat.

Amb la constitució d'aquest òrgan es dóna compliment al compromís número 14  establert al Pla de Mandat "Terrassa 2015-2019" i es fa un important pas endavant en una línia ja encetada en el mandat anterior. L'any 2014, l'Ajuntament de Terrassa es va adherir al programa Municipi Cooperatiu impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i al novembre de 2015 va integrar-se a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, on participa del Grup impulsor i de la comissió promotora. També va ser cofundador, l'any 2014, de la Xarxa d'Innovació social del Vallès i participa de les accions del programa Aracoop de la Generalitat de Catalunya.