El Govern Municipal incorpora les recomanacions de la Sindicatura de Comptes

Aquestes han estat assumides i executades pels serveis tècnics, però es vol manifestar que en cap cas ha existit mala praxis en l'adjudicació d'aquests contractes

L'Equip de Govern vol sortir al pas del tractament incomplet que s'està realitzant de l'informe que ha fet públic avui la Sindicatura de Comptes de Catalunya, al respecte de la Contractació Pública Administrativa de l'Ajuntament de Terrassa en l'exercici 2021. En aquest informe, que analitza 1.008 expedients de contractació municipals per un import de més de 130 milions d'euros, es conclou i es fan arribar a l'Ajuntament unes recomanacions que ja s'estan incorporant i assimilant pels equips tècnics municipals.

La valoració que realitza la Sindicatura de dos contractes de l'Ajuntament, concretament en els del servei de neteja d'edificis, locals i dependències de l'Ajuntament de Terrassa i centres públics d'ensenyament del Patronat Municipal d'Educació i en el del serveis de manteniment i neteja parcial de les zones verdes publiques i serveis de control d'adventícies als vials del municipi, és que cal assumir planificació amb el temps suficient a la tramitació per renovar els contractes i evitar així als adjudicataris d'aquests a assumir pròrrogues o noves contractacions.

En aquest mateix informe es poden consultar les al·legacions i justificacions de l'Ajuntament a aquestes i altres consultes realitzades en l'auditoria. Aquestes al·legacions van ser presentades per l'Ajuntament el passat mes de maig de l'any 2024.

Des del Govern municipal es vol manifestar que en cap cas ha existit mala praxis en l'adjudicació d'aquests pròrrogues, que la justificació està argumentada en les al·legacions presentades, i que en un marc de millora continua, es reconeix que caldria tenir una mirada més llarga per preveure i planificar contractacions d'aquests tipus i no haver de recórrer a pràctiques com les exposades en l'informe.

Els dos casos exposats, i que han estat recollits en informacions diverses en els mitjans de comunicació, han estat sotmesos a diferents casuístiques de la contractació administrativa retardant els procediments de contractació, com al·legacions i recursos especials als tribunals de contractació. Al tractar-se de serveis públics que han de ser prestats de forma obligada, s'ha arribat en aquests casos a la necessitat de establir pròrrogues successives mentre no es resolia l'adjudicació definitiva.