L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Promoció Industrial vol sensibilitzar i acompanyar les empreses en el procés d'implantació de tecnologies de la indústria 4.0 que permeten generar processos de fabricació més flexibles i adaptatius, mitjançant eines relacionades amb la digitalització tecnològica: Intel·ligència Artificial (IA), Big Data, internet de les coses (IoT), robòtica avançada, la realitat augmentada, el núvol o ciberseguretat, entre d'altres.


Pla d'acció sectorial de la indústria 4.0

El document que marca l'estratègia en aquest àmbit és el Pla d'acció sectorial de la indústria 4.0 .
L'objectiu del pla és potenciar a les empreses les tecnologies que conformen la indústria 4.0 per tal de :

  • Ajudar a la implantació de les tecnologies 4.0 a les empreses.
  • Millorar la competitivitat del personal directiu.
  • Detectar nous perfils professionals i garantir el relleu generacional de les professions industrials.

 

Creació de xarxes de plataformes digitals sectorials

El servei de Promoció Industrial potencia  el networking i la visibilitat de les empreses industrials terrassencques a través de diverses plataformes digitals que pretenen impulsar la participació i col·laboració del teixit empresarial:

 

1. Terrassa Indústria

Aquesta plataforma multisectorial municipal neix com a vol donar resposta a les necessitats del teixit empresarial de la ciutat amb l'objectiu de generar sinèrgies entre les diferents empreses que conformen les cadenes de valor de sectors tractors industrials com l'alimentació, el tèxtil, la construcció, el químic, la indústria 4.0 i els serveis a la indústria. Un espai virtual on fer networking, amb els objectius d'enfortir el mercat de les empreses a través de la participació en webinars especialitzats i en reptes interempresarials, o incrementant la possibilitat de fer nous negocis amb la publicació de l'oferta de productes. 

Les empreses participants varien des de startups innovadores fins a empreses consolidades, cobrint un ampli espectre de sectors. Un altre indicador de la vitalitat de la comunitat són les 15 interaccions diàries que es registren, una xifra que reflecteix l'alt grau de col·laboració i comunicació entre els membres. Per formar part de la comunitat industrial digital més gran de la ciutat, només cal registrar-se a Terrassa Indústria.

 

2. Cooperatèxtil 

És una plataforma tipus marketplace enfocada a afavorir la relació entre tallers, professionals i empreses que componen la cadena de valor del tèxtil, fruit de la col·laboració entre els ajuntaments de Mataró, Sabadell, Manresa, Igualada, i Terrassa, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i agents del teixit associatiu del sector.

L'objectiu principal de la plataforma és connectar de manera senzilla els diferents agents del sector per facilitar els processos productius a través de la qualitat i el saber fer, tot potenciant la proximitat entre agents del territori.

El directori de la plataforma aplega al voltant de 750  empreses inscrites. Aquest nombre no només reflecteix la diversitat i la riquesa del teixit empresarial dedicat a l'industria del Tèxtil de la nostra ciutat, sinó també la confiança d'altres empreses del Vallés Occidental. Un altre indicador de l'èxit de la plataforma és el volum de 240 comandes anuals.

Les empreses dedicades al sector tèxtil troben en aquesta plataforma un mitjà eficaç i directe per a la recepció de comandes, ampliant d'aquesta manera les seves possibilitats comercials. Aquesta via de comunicació directa facilita una major agilitat en els negocis i obre noves oportunitats de creixement per a les empreses locals. 

Les empreses interessades es poden registrar a la plataforma Cooperatèxtil indicant si demanen o ofereixen serveis.

 

3. Open Industry

Aquesta iniciativa neix com a resposta a les necessitats de les empreses per posar-se al dia en els requeriments de la 4a Revolució industrial pel que fa a les tecnologies de robòtica, eines de simulació 3D, integració vertical de sistemes,  internet de les coses, ciberseguretat, tecnologies relacionades amb el núvol, la impressió 3D, la realitat augmentada i les tecnologies relacionades amb el Big Data. Els ajuntaments de Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Rubí, Montcada i Reixac i Barberà del Vallès han creat una comunitat virtual d'empreses industrials 4.0 amb l'objectiu de potenciar la implementació de les tecnologies que conformen aquest tipus d'indústria. 

La plataforma Open Industry representa un pilar fonamental en l'ecosistema empresarial del Vallés Occidental, amb una comunitat que ja suma més de 800 membres actius. 

Si voleu formar part d'aquesta comunitat virtual cal inscriure's a través del web Open Industry.

 

Amb el suport de:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels programes de suport al desenvolupament local: