Accés a la universitat 2019

En aquest enllaç trobareu la presentació de la sessió informativa del 25 de març de 2019 sobre l'accés a la universitat que va tenir lloc a l'ESEIAAT. 

Beques

En aquest enllaç trobareu programes de suport econòmic o subvencions als estudiants que ofereixen les administracions amb competències educatives a Catalunya, des de la Unió Europea als ajuntaments, passant per l'administració de l'Estat espanyol i la del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Convalidació d'Estudis

La convalidació d'estudis estrangers per estudis universitaris espanyols és el reconeixement oficial a Espanya d'estudis superiors realitzats a l'estranger s'hagin conclòs i no respecte estudis universitaris espanyols parcials que permetin continuar amb els mateixos estudis en una universitat espanyola.

La seva tramitació correspon a la universitat espanyola on l'alumne desitgi continuar els seus estudis, d'acord amb els criteris que fixa el Consell de Coordinació Universitària del MEC. Aquests tràmits s'acostumen a realitzar mitjançant les secretaries acadèmiques de cada facultat o escola universitària.

Més informació convalidació d'estudis universitaris