Les accions, els programes i els projectes de l'Ajuntament s'han de concretar cada any en un Pla d'Acció Municipal (PAM) .

Accediu als Plans d'Acció Municipal 2017 i 2018

Per fer més participatiu el PAM es realitza anualment un procés participatiu a fi que la ciutadania presenti propostes per millorar Terrassa i pugui també donar suport a les propostes presentades per altres persones o entitats.

L'objectiu d'aquest procés, que es va posar en marxa per primer cop com a projecte pilot per a l'elaboració del PAM 2017, és que la ciutadania sigui l'autèntica protagonista i que pugui explicar quines són les seves prioritats a fi d'elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció municipal.

Aquesta implicació ciutadana ha de suposar una eina de millora de la democràcia participativa i de la qualitat de les actuacions públiques a la nostra ciutat. Amb aquest propòsit, l'Ajuntament ha incorporat eines innovadores com ara la plataforma "Participa a Terrassa", un lloc web que, a partir d'ara, aplegarà tots els processos de participació ciutadana impulsats pel consistori, entre els quals el corresponent al PAM 2018.

Accediu al procés participatiu del PAM 2018:

A partir del 29 de maig

A partir de 2019 s'estableix una nova metodologia per facilitar la participació continua de la ciutadania de manera que es poden presentar en qualsevol moment propostes susceptibles de ser incorporades a la planificació municipal. Així, es pretén que el procés esdevingui un espai d'interacció i col•laboració de la ciutadania amb l'Ajuntament.

Accediu al nou procés participatiu del PAM: