La Participació s'entén com un compromís comunitari, des dels diferents programes que conformen el Pla, es pretén potenciar el teixit social del barri i que les entitats socials es facin corresponsables del canvi que tindrà el barri durant i després de la execució del Pla. De fet, hi ha una actuació concreta en relació a la participació, però aquesta és en realitat una de les línies mestres del Pla, està present de diferents maneres a totes les intervencions i, fins i tot, al disseny dels programes. 

Objectius:

  • Dels Grups de Treball: especialitzats en temes concrets, són el punt de contacte directe amb els serveis municipals. La ciutadania fa aportacions per a concretar a perfilar les actuacions urbanístiques previstes i es debaten i es dialoga al voltant dels àmbits socioeconòmics del Pla.
  • Del Comitè d'Avaluació i Seguiment: seguiment i control de les actuacions, realitza i eleva a la comissió de gestió del fons de foment del programa de barris i àrees urbanes l'informe d'avaluació final.
  • Del Consell Plenari: fomenta la participació en el Pla de barris del conjunt d'entitats i associacions de La Maurina.

En aquest programa també s'ha donat suport econòmic, assessorament i formació a les entitats.