Educació

El projecte de Patis Oberts es reprèn a Terrassa: vuit centres educatius de la ciutat obren els seus patis aquest any. 

L'objectiu del projecte, iniciat l'any 2018, era obrir el pati d'una escola, com a mínim, per districte, durant el període comprès entre l'abril i l'octubre, mesos en els que el dia allarga més i els infants i joves poden passar més estones a l'aire lliure amb comoditat. Aquest conjunt de patis s'afegirien al pati de l'escola Roc Alabern, ja obert des de l'any 2011 i amb un calendari que abarca tot l'any.

S'esperava optimitzar l'ús dels patis i oferir-los a la ciutadania per tal que es desenvolupessin activitats d'entorn i s'establissin nous espais de trobada i lleure alternatiu, segur i de proximitat. La idea no era només l'obertura de l'espai, sinó la seva dinamització positiva, i l'oferta d'un espai de joc segur a infants i adolescents. La concepció del pati és la d'un espai de joc lliure amb dinamització equivalent a una plaça pública on, per tant, els menors han d'anar acompanyats i hi accediran sota la responsabilitat i vigilància de les seves famílies.

Des de l'any 2011, en el marc del Programa de Convivència i Dinamització sociocultural, l'Ajuntament de Terrassa havia desenvolupat el programa de Dinamització de patis oberts a l'escola Roc Alabern, adreçat a infants i joves del barri. La bona valoració del programa per part de les persones usuàries, de l'entitat i de l'Ajuntament va motivar que l'estiu de 2018 engegués el Projecte de Patis Oberts amb l'obertura de set centres educatius més, oferint a la ciutadania un total de vuit patis.
L'any 2018 el projecte va esdevenir un èxit, registrant jornades amb dades d'assistència de fins a 44 persones usuàries per pati i un total de 4941 usos.

Amb la voluntat de donar continuïtat al projecte, aquest any 2019 s'han obert els mateixos centres que hi van participar l'any 2018, on s'han creat dinàmiques de participació i interrelacions entre persones usuàries. L'horari, però, s'ha adaptat a les necessitats detectades l'any passat a cada territori, doncs l'ús variava en funció del districte on s'obria el pati.

Aquest any, les escoles obriran en el següent horari i calendari: 

Districte 4:
Escola Roc Alabern
Del 2 de febrer al 31 de desembre
De dimarts a divendres de 18 a 21h
Diumenges de 16 a 21h

La resta de districtes obriran del 16 d'abril al 13 d'octubre

Districte 1
Escola Lanaspa Giralt
De dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 16 a 20 h
(de 17 a 21 h el mes de juliol).

Escola Agustí Bartra
De dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 16 a 20 h
(de 17 a 21 h el mes de juliol).

Districte 2
Escola Mare de Déu de Montserrat
De dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 16 a 20 h
(de 17 a 21 h el mes de juliol).

Districte 3
Escola President Salvans
De dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 16 a 20 h
(de 17 a 21 h el mes de juliol).

Districte 5 
Escola Marià Galí
De dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 16 a 20 h
(de 17 a 21 h el mes de juliol).

Districte 6
Escola Font de l'Alba (Grup d'Esplai La Fàbrica)
De dimarts a divendres de 18 a 20.30h
Dissabtes de 16 a 20h

Districte 7
Institut Egara
De dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 16 a 20 h
(de 17 a 21 h el mes de juliol).

El pressupost per a aquest projecte es de 69.000 euros per als vuit patis. El pressupost inclou el pagament a les entitats contractades, les adequacions necessàries d'aquests espais per evitar problemes de seguretat o manteniment i les actuacions necessàries per mantenir-los en el millor estat possible i reposar el material que es pugui deteriorar.