Els infants de 0 a 6 anys amb trastorns de l'espectre autista poden ser atesos per diferents serveis. En aquesta etapa, el diagnòstic i tractament  es realitza principalment  als  Centres de Diagnòstic i Atenció Precoç (CDIAP) i també són atesos pels serveis de salut, educació, lleure i diferents recursos terapèutics que a continuació detallem:

 

CENTRES DE DIAGNÒSTIC I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

CDIAP

- Què són? Són els centres de referència per a l'atenció als infants amb  trastorns del desenvolupament o risc de tenir-ne.
 
- Què fan? Detecció, valoració diagnòstica, tractament, prevenció i docència.
 
- Per a qui? Per infants de 0 a 6 anys.
 
- Cost: gratuït
 
- Com s'accedeix? Directament o per derivació d'algún professional de l'àmbit sanitari o educatiu.
 
- Quants CDIAP hi ha a Terrassa? A Terrassa hi ha dos CDIAP que es distribueixen el territori per arribar a tota la població que els hi correspon:

tornar a l'índex

EDUCACIÓ:

Els alumnes amb TEA poden estar escolaritzats a l'escola inclusiva o bé a les escoles d'educació especial.

Escola

 • Escoles bressol:

A les escoles bressol públiques de la ciutat de Terrassa, el CDIAP Magroc porta a terme un programa específic de prevenció i detecció de trastorns del desenvolupament.

- Més informació: Web de les escoles bressol municipals de Terrassa

 

Tanmateix, a l'Escola Bressol Municipal Tabalet hi ha una aula inclusiva atesa per professionals especialitzats de l'escola El Pi, on l'alumnat de 0-3 amb necessitats específiques de suport està escolaritzat juntament amb la resta d'infants a jornada sencera.

- Més informació: Web de l'EBM Tabalet

tornar a l'índex

 • Escola inclusiva:

Escola InclusivaEls alumnes escolaritzats poden comptar amb diferents mesures i suports: universals, addicionals i intensius. La dotació de suports intensius com els SIEI (Suport intensiu  escolarització  inclusiva)  i/o SIAL (Suport Intensiu d'Audició i Llenguatge)  està distribuïda per diferents centres públics i concertats de la ciutat.

- Més informació:  Web educació Ajuntament

tornar a l'índex

 • Escoles d'educació especial:

Hi poden accedir els infants amb TEA acompanyat de discapacitat intel·lectual. Per accedir a una escola d'educació especial cal una valoració de l'EAP. A Terrassa hi ha dues escoles d'educació especial municipals i  dues de concertades:

Escola d'Educació especial Crespinell: Realitza l'assessorament del programa específic de suport a l'alumnat amb TEA, sota la derivació de l'EAP, adreçat a infants d'escoles inclusives i les seves famílies. 

Escola Municipal d'Educació especial El Pi

Escola Municipal d'Educació especial FATIMA

Escola d'Educació especial Heura

tornar a l'índex

 • Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP):

Els Equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) donen suport als professionals d'ensenyament i als centres educatius en la resposta a la diversitat dels alumnes i en relació als que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 

- Què fan? Mesures i suports educatius, derivacions al CSMIJ, informes i reconeixement de NESE (necessitats específiques de suport educatiu), acompanyament en l'escolaritat,...

- Més informació: Web de l'EAP de Terrassa  

tornar a l'índex

SALUT:

A nivell sanitàri,  els infants amb TEA poden ser atesos tant  des de l'atenció primària com l' especialitzada. 

Metge

 • Centres d'atenció primària (CAP)

- Què fan? Els CAP fan  detecció y seguiment a tots els infants de la ciutat i també prevenció i detecció dels trastorns del desenvolupament. Davant de qualsevol sospita o dubte referent al vostre fill/a, no dubteu en adreçar-vos al vostre pediatra.

- Més informació: Web dels centres sanitaris de la ciutat.

 

 • Targeta Cuida'm

- Què és? És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que, per les seves característiques clíniques, necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris amb l'objectiu de millorar l'atenció i el tracte que reben. La poden sol·licitar les persones amb TEA. 

- On es demana? Als centres d'atenció primària (CAP) de Terrassa.

- Més informació: Targeta sanitària Cuida'm

tornar a l'índex

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

CAP Rambla

- Què és? És un servei sanitari que pertany a la Xarxa de Salut Mental d'Utilització Pública del Servei Català de la Salut

- Què fa? Realitza funcions de diagnòstic i tractament d'atenció especialitzada a la salut mental i d'assistència psiquiàtrica, psicològica i social en règim ambulatori.

- Per a qui? Per a infants i joves  de 3 a 18 anys

- Cost: Servei públic de salut

Com s'hi accedeix? Per indicació del pediatre o el metge de família, EAP,...(es pot accedir per indicació d'altres serveis especialitzats dels circuits assistencials o comunitaris)

- Més informació: Web de Salut

 • Unitat d'Hospitalització Terapèutica de TEA  (UHTEA) de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa:

- Què és? És una unitat suprasectorial, d'hospitalització total, que atén a infants i joves amb TEA que presenten alta complexitat. 

- Què fa? Abordatge terapèutic intensiu, global i multidisciplinari, del nen/a i família.

- Per a qui? Per a infants i joves  de 3 a 18 anys. 

- Cost: Servei públic de salut

- Com s'hi accedeix? Per derivació del referent clínic de la Xarxa de salut mental Infanto-juvenil.

Unitat Terapèutica de dia TEA: Unitat d'hospitalització parcial, inclou programes terapèutics per a infants i adolescents amb problemes associats a l'autisme procedents d´àrees suprasectorials de Catalunya.

- Més informació:  Vídeo Unitat Hospitalització TEA 

tornar a l'índex

ÀMBIT COMUNITARI

A Terrassa hi ha diferents entitats  que ofereixen  tractaments i serveis complementaris a les intervencions que es realitzen des de altres àmbits. Són un punt de referència i suport social per a les persones amb TEA i les seves famílies. Hi ha associacions, entitats que ofereixen teràpies de suport, lleure específic o intervenció socioeducativa:

logotip de 26 sentits

 • 26 sentits: Realitza activitats terapèutiques i de lleure específiques per a infats i joves amb TEA. Més informació.

 

logo El Cau d'activitats

 • Cau d'activitats: Centre inclusiu multidisciplinari obert a tots els infants de 4 a 12 anys, amb especial atenció a nens amb TEA,TDAH i altres trastorns del desenvolupament amb un funcionament mig o alt, i a les seves families. Més informació

 

 • Crespinell: Centre educatiu (atén infants de 3 a 21 anys) especialitzat en TEA i altres trastorns del desenvolupament. Realitza assessorament i suport a infants i adolescents i a les seveslogotip escola crespinell famílies, siguin o no alumnes de  l'escola. També ofereix formació per a famílies i professionals. Més informació.

 

 • TEAcció: Logotip TEAccióEntitat que té com a principal objectiu assessorar i donar suport a les famílies, així com oferir recursos de sensibilització, formació, detecció i atenció psicopedagògica tant a l'infant amb TEA  com al sistema familiar. Més informació

 

 • Logotip TEADir
  TEADirAssociació de pares, mares i familiars de persones amb autisme que ofereix atenció individualitzada i tallers terapèutics per a nens, adolescents i adults, i espais de trobada i acompanyament per a les famílies. També realitzen activitats de lleure. Més informació.

 

 • Logotip TEAVallèsTEAVallès: Associació amb més de 10 anys d'experiència amb equip especialitzat i format en el TEA. Ofereix un servei integral per a totes les edats. Realitza intervenció en diferents àmbits adaptant-se a les necessitats de cadascú. En general es realitzen els següents serveis: diagnòstic, intervenció psicoterapèutica i psicopedagògica, grups d'habilitats socials, oci terapèutic,…. Més informació

 

 • logotip centre de lleure tu triesTu Tries: Des de l'Espai Terapèutic s'ofereix atenció des de l'àrea de la Logopèdia, la Psicologia i la Teràpia Ocupacional amb Integració Sensorial, mitjançant un treball interdisciplinàri i centrat en l'infant o adolescent, la seva familia i el seu entorn. També realitzen intervenció socioeducativa. Més informació.
 

 

 • logotip ultreiaUltreia: Centre terapèutic i de formació especialitzat en TEA i altres trastorns del desenvolupament. Realitzem valoracions diagnòstiques, suport familiar i intervencions individuals i grupals a partir de les pràctiques basades en l'evidència i formació per a famílies i professionals. Més informació.

 

tornar a l'índex

A banda d'aquests recursos específics, els infants amb TEA que ho necessiten, poden realitzar activitats de lleure o esport adaptat. Podeu consultar les nostres guies de recursos per a persones amb capacitats diverses:

tornar a l'índex