L'Ajuntament, a través del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha iniciat la redacció del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2015-2020, el document que ha de definir els objectius i les accions per a la gestió dels residus municipals en els propers cinc anys.

El nou Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus tindrà com a punt de partida l'avaluació dels resultats del pla anterior i l'anàlisi dels nivells de recollida selectiva, els serveis que es presten i els costos, entre altres indicadors. Alhora, es recollirà l'opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials, per a plantejar els nous objectius de prevenció, reutilització i recollida selectiva per als propers anys, les millores i novetats en els sistemes de recollida, les actuacions d'informació, seguiment i control de la gestió dels residus, noves accions de prevenció per a reduir la quantitat de residus generats o possibles canvis en la normativa i la fiscalitat. La redacció del pla anirà a càrrec dels serveis tècnics municipals, amb la col·laboració del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental.

L'elaboració del pla és oberta a la participació ciutadana per dues vies: la Taula de Prevenció i Gestió de Residus i el web www.reciclabe.terrassa.cat. La taula, oberta a totes les entitats i persones interessades, constitueix un espai de debat, reflexió i treball on es debatran les propostes, suggeriments i accions del Pla en els propers mesos, fins la seva aprovació final. La taula està formada per diferents entitats i col·lectius de la ciutat i és oberta a tothom. Per ser membre de la taula, cal enviar un correu a cda@terrassa.cat.També es pot participar en l'elaboració del pla a través del web www.reciclabe.terrassa.cat, on es podrà consultar la documentació i recull de propostes i suggeriments de la ciutadania, i on es podrà respondre un qüestionari d'opinió sobre la gestió i accions de prevenció de residus a Terrassa i fer qualsevol aportació i suggeriment. Un cop finalitzat el procés de participació i redacció, el nou pla local es tramitarà per a la seva aprovació al Ple municipal, durant el primer trimestre de 2015.