És el document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. És el full de ruta de la regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Quan s'ha elaborat?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)El Pla és el resultat del treball realitzat per les entitats i serveis municipals de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Va començar a discutir-se l'any 2014 dins de la Taula. Al febrer de l'any 2016, el Ple municipal el va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

Quines línies estratègiques té?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)El Pla inclou 10 línies estratègiques a treballar per fer efectius els drets de les persones amb capacitats diverses. En cada línia es defineixen els objectius i es concreten les accions. En total, el Pla inclou 34 objectius generals, 63 objectius específics i 112 accions concretes a desplegar al llarg dels propers 4 anys.

Com funciona?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat s'encarrega de prioritzar les accions a desenvolupar en cadascun dels 4 anys de vigència del Pla. També vetlla pel seu compliment, en fa seguiment i adapta la planificació a les noves necessitats.

El Pla necessita de la col·laboració d'altres serveis municipals, entitats i organitzacions de la ciutat per poder executar-se.

Més informació: