Sessions formatives i informatives sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere 

Persones formadores
Bernat Chueca Playà, educador social del SAI DASIG.

Contingut

  • Presentació del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (SAI DASIG).
  • Recursos i serveis que s'ofereixen des del SAI DASIG: explicació del servei, el que ofereix i també com contactar-hi, coordinar-se o fer-hi arribar persones. 
  • Anàlisi del sistema sexe-gènere: descripció de les diferències entre sexe biològic, identitat de gènere, expressió de gènere i desig sexo afectiu.
  • Eines d'acompanyament i intervenció: eines pràctiques per a l'acompanyament a les persones LGTBIQ+ i al seu entorn. 
  • Abordatge i acompanyament específic: estratègies per l'abordatge d'infàncies, adolescències, famílies i unitats de convivència en temes de diversitat sexual, afectiva i de gènere, incloent l'enfocament en els processos, inseguretats i expectatives de gènere.
  • Marc legal i normatiu: revisió de les lleis i normatives rellevants, com la Llei 11/2014, la Llei 4/2023, entre altres protocols i normatives de l'àmbit LGTBIQ+.

A qui s'adreça?
Aquesta formació està dirigida a tot el personal dels serveis de l'administració local de l'Ajuntament de Terrassa que realitzen atenció directa a la ciutadania. 

Objectius

  • Obtenir coneixements mínims sobre la realitat LGTBIQ+ i els conceptes més bàsics: proporcionar una base sòlida de coneixement sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere per garantir un tracte adequat i adaptat a totes les persones.
  • Dotar d'eines bàsiques al personal municipal: per tal de garantir la igualtat de tracte i els drets de les persones LGTBIQ+.
  • Fomentar la detecció de necessitats: capacitar al personal municipal per identificar possibles mancances informatives i formatives relacionades amb la temàtica LGTBIQ+.

Inscripcions

A través del formulari
Places limitades.

Dies i horari 

  • Dijous 24 d'octubre de 10 a 12 hores

Lloc

Centre Cívic Ca n'Aurell (plaça del Tint, 4, Terrassa)

Organitza

El Servei LGTBIQ+ i el Servei de Servei de PRL i Desenvolupament Professional de l'Ajuntament de Terrassa.

Certificació

A través d'aquesta sessió s'obtindrà un certificat d'assistència com a activitat formativa en matèria d'igualtat en el marc del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament.