L'alcohol és la droga més àmpliament consumida i acceptada socialment, associada a espais relacionals i d'oci, i amb una baixa percepció de risc, malgrat els importants costos socials i sanitaris que suposa. El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica a la salut, pot augmentar el risc de tenir lesions, agreuja problemes psíquics i socials i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. Aquest consum, a més, pot derivar a mig i a llarg termini en dependència a l'alcohol o alcoholisme, situació que sovint passa desapercebuda. D'altra banda, es tracta de la droga amb una edat d'inici més jove.

Amb l'alcohol tingues vista

El servei de Salut i Comunitat de l' Ajuntament de Terrassa, juntament amb la resta d'entitats que configuren el Pla Local de Drogues (Alba, Aide, CAS i Alcohòlics Anònims), impulsen la campanya "Amb l'alcohol, tingues vista", amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos associats al consum d'alcohol i reduir-ne el consum.

La campanya va dirigida a tota la ciutadania, però posa l'èmfasi en els espais de festa (oci nocturn, festes populars) i en el consum en l'àmbit més familiar. Així, en una primera fase, es dirigeix tant a la població jove com a pares i mares, pel seu rol educatiu. Al llarg del 2021 i 2022 s'aniran dissenyant altres accions dirigides a altres segments de població.

En aquest sentit, des del Pla Local de Drogues es considera important intervenir en moments claus com les festes de Nadal, a les Festes Majors, al Carnestoltes i a les festes culturals per garantir que les festes es desenvolupin en un entorn més segur, saludable, informat i responsable. El Pla Local de drogues considera el consum d'alcohol com una de les prioritats a abordar.

 

Estudis sobre el consum d'alcohol: