La infecció pel VIH continua sent un problema de salut pública prioritari, en un entorn on es detecta un cert relaxament davant l'epidèmia del VIH/SIDA entre la població general.

Sabem que al nostre entorn la principal via de transmissió del VIH és la via sexual, que s'ha incrementat la infecció en les noves generacions d'homes que tenen relacions sexuals amb altres homes, que el nombre de persones immigrants entre els nous diagnòstics de VIH continua sent elevat i que els adolescents i les dones continuen sent poblacions vulnerables.

Activitats preventives en l'àmbit educatiu: El programa de prevenció de la infecció pel VIH/SIDA i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) s'adreça als joves escolaritzats de Terrassa. És un programa consolidat en el que hi participen conjuntament professionals que formen part de diferents proveïdors de salut de la nostra ciutat (Consorci sanitari, Mútua de Terrassa, ICS i Ajuntament). La coordinació es fa a través de la Comissió de la prevenció del VIH/SIDA. Molts d'aquest professionals són els referents de salut en el programa Salut i Escola en els centres educatius. El programa ofereix una proposta de treball lògica, coherent i adequada a l'edat dels joves. Els continguts que es tracten estan en consonància amb els que s'han treballat en cursos anteriors amb les intervencions de salut sexual i altres temes de salut per part dels infermers/res del programa Salut i Escola. Incorpora una enquesta prèvia a la intervenció sobre coneixements i un qüestionari per valorar l'opinió de l'alumnat al finalitzar el taller.

Activitat preventives en l'àmbit comunitari: La Comissió de la Sida participa en l'organització del Dia Mundial de lluita contra la SIDA, i en la setmana europea de la prova ràpida.

Durant tot l'any s'ofereix la possibilitat de fer-se la prova ràpida del VIH de manera anònima, gratuïta i confidencial. Només cal trucar al 937271900.