La llei de salut pública insta als ajuntaments a gestionar el risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista i del servei i la venda directa d'aliments preparats per als consumidors. 

L'Ajuntament disposa d'un programa d'inspeccions per la vigilància i  control sanitari en l'àmbit de la seguretat alimentària, amb l'objectiu de garantir la innocuïtat i salubritat dels aliments que es subministren a la ciutat, de forma coordinada amb els agents econòmics implicats.

També atenem les reclamacions per deficiències higièniques o sanitàries en un establiment d'alimentació.

Assessoraments
Oferim la possibilitat  de realitzar  consultes o assessoraments, relacionades amb els tràmits d'obertura i canvis de titularitat d'establiments alimentaris, i en relació a les condicions higienicosanitàries i la implementació dels autocontrols. 

Podeu consultar al Servei de Protecció de la salut del Servei de Medi Ambient, al telèfon 93 733 69 00 extensió 4262

Per més informació

Documents pràctics per ajudar als operadors dels establiments minoristes d'alimentació a implantar sistemes d'autocontrol de l'activitat:

Restauració i menjar per emportar

Guies publicades per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària: 

Les fitxes descriuen amb caràcter orientatiu les condicions sanitàries bàsiques que cal considerar per realitzar l'activitat.