El Programa de Polítiques de Gènere va centrar la seva activitat en el Punt Dona, situat al carrer Sardenya, on s'ha oferit:

  • Punt d'informació sobre els serveis i les activitats de la Regidoria de Polítiques de Gènere i sobre qualsevol recurs, servei i activitat adreçats a les dones que es desenvolupi a la ciutat
  • Orientació a dones en situacions específiques de vulnerabilitat
  • Trobades sòcio-informatives mensuals amb dones immigrades
  • Grups de relació per millorar les habilitats socials i l'autoestima
  • Tallers i xerrades per sensibilitzar en equitat de gènere la població del barri
  • Activitat esportiva setmanal
  • Grup de participació sobre el programa

Aquest programa també ha treballat de manera transversal amb els altres programes per tal d'introduir la perspectiva de gènere en totes les actuacions del Pla de Barris de la Maurina.

Una de les accions destacables que es van dur a terme en aquest àmbit és l'elaboració d'una memòria històrica de les dones de la Maurina, que es va visualitzar en l'edició d'un llibre amb els seus testimonis i una exposició.

Llibre "Dones de la Maurina"