Què són els PVxT?
Els PVxT són projectes innovadors i d'alt impacte social i/o mediambiental. 
Aquestes iniciatives poden ser de diversos tipus: projectes emprenedors i empresarials, d'emprenedoria corporativa, d'innovació oberta, de participació ciutadana etc., així com projectes d'economia social, solidària i col·laborativa, que busquin un alt impacte social i/o mediambiental a Terrassa.
 
Quins tipus de projectes busquem?
Busquem projectes amb les següents característiques:
1. El seu propòsit principal és resoldre aspectes socials o mediambientals que fins ara no estaven resolts o bé la solució no era òptima o era insuficient.
2. Realitzen una activitat que és viable econòmicament (generen ingressos a través de l'oferta de productes o serveis).
3. Són innovadors perquè incorporen alguna novetat que millora la situació actual.
4. Es gestionen de manera responsable i transparent.
5. Estan vinculats al territori i impliquen a grups de la societat civil com ara entitats, agents o la ciutadania en general.
 
Com els ajudem?
Facilitem l'accés d'aquests projectes a finançament privat amb l'objectiu de donar-los sortida i ajudar-los a arribar al mercat, consolidar-se i créixer.
En concret, PVxT ajuda a trobar inversió, ja sigui a través d'empreses i organitzacions o bé de particulars que vulguin donar suport a aquests projectes emprenedors, principalment econòmic, seguint un model d'inversió d'impacte o filantròpica.
 
Presenta el teu projecte
Si tens un projecte que s'ajusti als criteris anteriors i busques inversió, pots presentar la teva sol·licitud en aquest enllaç al formulari.
 
Igualment es poden adjuntar els arxius annexos que s'estimin oportuns sempre que tinguin relació amb la sol·licitud presentada (pla d'empresa, presentació corporativa, CVs, etc.).   
 
Per a més informació ens podeu contactar per correu electrònic a: projectesdevalor@terrassa.cat.
 
Les accions desenvolupades en aquest programa estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social  (Servei Públic d'Ocupació Estatal) i la Diputació de Barcelona.