Són un conjunt d'espais accessibles que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat davant episodis meteorològics extrems, com les onades de calor. Les persones especialment vulnerables, com per exemple persones grans o infants, són col·lectius que pateixen més els efectes adversos de les temperatures extremes.

Els refugis poden ser d'interior, com ara biblioteques i/o equipaments on la climatització mecànica dels edificis aporta una bona regulació tèrmica per a les persones. D'altra banda, els refugis exteriors poden ser places, jardins i parcs urbans on la presència d'aigua (basses, estanys, etc.) i de vegetació (una bona densitat d'arbres caducifolis) ajuden a rebaixar la temperatura ambiental.

A Terrassa disposem de més d'una trentena de punts considerats com a refugis climàtics.

Consulteu on estan situats.