Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 

Entrada gratuïta

Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Propera exposició:

Un passat molt present

  • A càrrec de Cristina Borobia
  • Del 29 de gener al 2 de març de 2019

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Borobia revisita el seu passat artístic, les seves primeres obres i el seu imaginari. Veurem com utilitza els colors i les assimetries físiques, i ens submergirà en el surrealisme-pop i la seva peculiar ironia i manera d'entendre el món, que és un tret característic en la seva trajectòria que arriba fins a les seves obres actuals.
Il·lustradora i pintora nascuda a Terrassa. Ha realitzat més de 50 exposicions arreu del món, ha col.aborat a revistes, còmics, blogs, cinema i televisió. Acaba de publicar un àlbum il·lustrat per a nenes i nens, i també destaca el seu treball en diversos curts com a directora d'art.