Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 

Entrada gratuïta

Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Programa d'exposicions Cicle Art Terrassa 2018

Exposició actual:

Intencions

Xarxa Fotografica de Terrassa (XAFAT)

  • Fins al 20 de gener
  • Comissariada per Elena Angrill i Paulo Cacais

 

 

 

Intencions és un gran mural, una obra col·lectiva composta per més de seixanta imatges realitzades per 56 fotògrafs vinculats a la ciutat de Terrassa, tant professionals com aficionats. Totes les disciplines pròpies de la fotografia hi són presents, des de la fotografia documental a l'artística, del bodegó al paisatge, passant per multitud de variants sobre el retrat o l'autoretrat.