Sala Soler i Palet
 
 
 
 
 
 
 
Està prioritàriament destinada a exposicions d'art organitzades pel departament d'Arts visuals i adreçades a artistes locals que ho hagin exposat ja durant els últims 6 anys. El seu ús també es cedeix, extraordinàriament i si la programació ho permet, a entitats ciutadanes sense ànim de lucre i integrades en l'àmbit d'actuació del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa que vulguin realitzar exposicions divulgatives o actes diversos d'interès general. En aquest cas, l'entitat organitzadora es farà càrrec de les despeses de producció i difusió que se'n derivin de la pròpia exposició.
Queden excloses de l'ús propi dels espais de la Casa Soler i Palet les activitats comercials, religioses o polítiques.
 
  • Entrada gratuïta
  • Visites dinamitzades per a centres escolars amb cita prèvia a: apropartjcr@gmail.com 

Exposició actual:

Building realities

  • A càrrec de Núria Figueras
  • Fins al 30 d'agost de 2019

 

 

 

 

 

 

 

L'artista pretén motivar a la persona que mira, a fer volar la seva capacitat d'inventar-se nous mons i qüestionar-se tot el que veu, estimular el diàleg i que a ella mateixa la mou com a artista. Amb aquesta fi, qualsevol lloc és vàlid per a la creació, i no calen destinacions exòtiques o paisatges fotogènics. És l'artista qui engega la maquinària de la imaginació i no l'entorn que l'envolta. És la persona espectadora que mou la maquinària de la reflexió a partir del que mira.

L'obra de Figueras parla de com crear noves realitats a través de l'ús d'objectes quotidians o simplement buscant composicions innovadores i creatives sobre elements ja existents de manera que el visitant percebi una nova realitat i es pregunti on és o què és el que observa.